Keanjalan Harga Permintaan dan Bekalan Untuk Mengawal Inflasi

keanjalan harga permintaan dan bekalan

Keanjalan Harga Permintaan | Inflasi merupakan satu fenomena ekonomi yang memberi impak besar terhadap ekonomi sesebuah negara. Inflasi terjadi apabila terdapat peningkatan harga barangan dan perkhidmatan secara berterusan dan stabil. Hal ini memberi impak kepada kadar inflasi yang semakin meningkat dan menjejaskan daya beli rakyat. Kesannya, pembeli kurang berminat untuk membeli barangan dan perkhidmatan tersebut … Read more

Kepentingan IKS Dalam Membantu Ekonomi Negara

kepentingan iks

Kepentingan IKS | Industri Kecil dan Sederhana (IKS) memainkan peranan penting dalam memajukan ekonomi negara. Melalui IKS, rakyat berpeluang untuk membuka perniagaan sendiri dan mencari pendapatan. Seiring dengan perkembangan ekonomi negara, kepentingan IKS semakin ditekankan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kepentingan IKS dapat dilihat dari pelbagai aspek seperti pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan, peningkatan peluang … Read more