AgrIS GeoPortal

AgrIS GeoPortal – Sistem Aplikasi AgrIS GeoPortal adalah sebuah platform yang menyediakan akses kepada maklumat geospatial yang berkaitan dengan pertanian di Malaysia. Platform ini disediakan oleh Jabatan Pertanian Malaysia dan merupakan satu inisiatif untuk meningkatkan produktiviti dan efisyen dalam sektor pertanian negara ini.

AgrIS GeoPortal menyediakan pelbagai maklumat geospatial seperti peta lokasi ladang kelapa sawit, maklumat tentang tanah pertanian, data cuaca dan iklim, serta maklumat tentang perkembangan pertanian di negara ini. Semua maklumat ini disajikan dalam bentuk yang mudah difahami dan boleh diakses oleh pengguna di platform ini.

Pengguna portal boleh menggunakan maklumat yang disediakan untuk mengkaji potensi pertanian di kawasan tertentu, mengenal pasti isu-isu yang mungkin timbul dalam industri kelapa sawit, dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain itu, platform portal ini juga menyediakan pelbagai perkhidmatan lain seperti pendaftaran ladang, pemantauan prestasi pertanian, dan analisis risiko. Ini bermanfaat bagi para peladang dan pengusaha pertanian untuk mengelola dan meningkatkan prestasi pertanian mereka.


Dengan demikian, AgrIS GeoPortal merupakan sebuah platform yang berguna bagi para peladang, pengusaha pertanian, dan pihak berkepentingan lain yang ingin mengetahui maklumat terkini mengenai pertanian dan industri kelapa sawit di Malaysia. Ia juga merupakan inisiatif yang bermanfaat untuk meningkatkan produktiviti dan efisyen dalam sektor pertanian negara ini.

Fungsi AgrIS GeoPortal

Sistem aplikasi AgrIS GeoPortal merupakan sebuah platform yang dibangunkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia untuk membantu pertanian di negara ini. Portal ini mempunyai pelbagai fungsi yang berguna bagi para pengguna di bidang pertanian.

Salah satu fungsi utama portal ini adalah membantu para petani dan peniaga dalam membuat keputusan yang tepat mengenai lokasi dan jenis tanaman yang sesuai untuk ditanam. Sistem ini menyediakan maklumat tentang kondisi tanah dan cuaca di setiap lokasi, yang membantu para pengguna membuat keputusan tentang tanaman yang sesuai untuk ditanam di kawasan tersebut.

Selain itu, AgrIS GeoPortal juga menyediakan maklumat tentang harga pasaran bagi produk pertanian, termasuk harga jualan dan pembelian bagi tanaman, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ini membantu para pengguna membuat keputusan tentang sama ada untuk menjual atau membeli produk pertanian dengan harga yang sesuai.

AgrIS GeoPortal juga membantu para petani dan peniaga dalam mengelola ladang dan tanaman mereka dengan lebih baik. Sistem ini menyediakan maklumat tentang cara mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta cara membuat pemupukan yang tepat untuk tanaman yang ditanam. Ini membantu para pengguna meningkatkan hasil pertanian mereka dengan cara yang lebih berkesan.

Di samping itu, portal ini juga menyediakan maklumat tentang program-program bantuan yang disediakan oleh kerajaan bagi para pengguna di bidang pertanian. Ini termasuk bantuan kewangan, pembiayaan, dan latihan bagi para petani dan peniaga pertanian.

Secara keseluruhannya, AgrIS GeoPortal merupakan sebuah sistem aplikasi yang sangat berguna bagi para pengguna di bidang pertanian di Malaysia. Ia membantu mereka membuat keputusan yang tepat mengenai lokasi dan jenis tanaman yang sesuai, serta membantu mereka mengelola ladang dan tanaman dengan lebih berkesan. Selain itu, AgrIS GeoPortal juga menyediakan maklumat tentang program-program bantuan yang boleh membantu para pengguna di bidang pertanian untuk meningkatkan hasil dan keuntungan mereka.

Permohonan Online AgrIS GeoPortal

Permohonan online di sistem aplikasi AgrIS GeoPortal terdapat pelbagai jenis permohonan yang boleh dilakukan secara dalam talian. Antara permohonan tersebut ialah:

 • Pensijilan: permohonan untuk mendapatkan sijil yang diperlukan dalam bidang pertanian.
 • Analisis Makmal: permohonan untuk menjalankan analisis di makmal bagi tujuan penyelidikan atau pemantauan.
 • Racun Makhluk Perosak: permohonan untuk membeli atau menggunakan racun untuk mengawal makhluk perosak yang merosakkan tanaman atau pertanian.
 • Program Latihan: permohonan untuk mengikuti program latihan yang ditawarkan oleh Jabatan Pertanian.
 • Khidmat Nasihat Pemuliharaan Tanah: permohonan untuk mendapatkan nasihat dan bantuan bagi tujuan pemuliharaan tanah.
 • Khidmat Nasihat Kesesuaian & Siasatan Tanah: permohonan untuk mendapatkan nasihat dan bantuan dari Jabatan Pertanian bagi tujuan kesesuaian dan siasatan tanah.
 • Lesen Racun Makhluk Perosak: permohonan untuk mendapatkan lesen untuk menggunakan racun makhluk perosak dalam pertanian.
 • Pembelian Dokumen Geospatial Terperingkat: permohonan untuk membeli dokumen geospatial yang berkualiti tinggi dari AgrIS GeoPortal.
 • Maklumat Baja: permohonan untuk mendapatkan maklumat tentang baja yang sesuai untuk tanaman atau pertanian.


Kelebihan Sistem Aplikasi AgrIS GeoPortal

Sistem aplikasi AgrIS GeoPortal yang dibangunkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia merupakan satu sistem yang sangat bermanfaat untuk industri pertanian di Malaysia. Ini adalah kerana ia mempunyai beberapa kelebihan yang sangat menarik:

 1. Kemudahan penggunaan: Sistem ini sangat mudah digunakan dan tidak memerlukan pengetahuan teknikal yang tinggi untuk mengakses dan menggunakannya.
 2. Akses ke maklumat yang terkini: Sistem ini menyediakan maklumat yang terkini mengenai pertanian di Malaysia, termasuk maklumat mengenai harga pasaran, isu-isu semasa, dan sebagainya.
 3. Analisis data yang lebih baik: Sistem ini membenarkan pengguna untuk menganalisis data pertanian dengan lebih terperinci, termasuk membuat carta dan graf yang membantu dalam pengambilan keputusan.
 4. Pemetaan yang lebih baik: Sistem ini menyediakan pemetaan yang lebih tepat dan terperinci mengenai lokasi pertanian di Malaysia, yang membantu dalam perencanaan pertanian yang lebih baik.
 5. Penyebaran maklumat yang lebih cepat: Sistem ini membenarkan pengguna untuk memuat naik dan berkongsi maklumat mengenai pertanian dengan cepat dan mudah, yang membantu dalam penyebaran maklumat yang lebih cepat.
 6. Penjimatan masa: Sistem ini membenarkan pengguna untuk mengakses maklumat pertanian dengan lebih cepat, yang membantu dalam penjimatan masa dan usaha.
 7. Penjimatan kos: Sistem ini membenarkan pengguna untuk mengakses maklumat pertanian dengan lebih murah dan mudah, yang membantu dalam penjimatan kos dan usaha.

Dengan demikian, sistem aplikasi AgrIS GeoPortal yang dibangunkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia merupakan satu sistem yang sangat bermanfaat dan membantu dalam pengurusan pertanian di Malaysia.

Soalan Lazim

Sistem Aplikasi AgrIS GeoPortal merupakan satu sistem yang dibangunkan bagi menyediakan maklumat berkaitan tanah dan pertanian kepada pengguna. Berikut adalah soalan-soalan lazim yang sering ditanya tentang sistem ini:

Apakah tujuan utama sistem AgrIS GeoPortal?

Tujuan utama sistem ini adalah untuk memberikan maklumat berkaitan tanah dan pertanian kepada pengguna secara mudah dan cepat.

Siapa saja yang boleh menggunakan sistem ini?

Sistem ini boleh digunakan oleh semua pengguna yang berminat untuk mengetahui maklumat berkaitan tanah dan pertanian.

Bagaimana cara mengakses sistem AgrIS GeoPortal?

Anda boleh mengakses sistem ini melalui laman web rasmi Jabatan Pertanian Malaysia di http://www.agris.doa.gov.my/agrisv2/permohonan_online.cfm. Anda hanya perlu log masuk menggunakan akaun yang telah didaftarkan.

Perkongsian Maklumat

Apakah jenis maklumat yang boleh diperolehi dari sistem ini?

Anda boleh mengetahui maklumat berkaitan tanah seperti jenis tanah, kegunaan tanah, keadaan tanah dan lain-lain. Selain itu, anda juga boleh mengetahui maklumat berkaitan pertanian seperti jenis tanaman, masa tanam, jenis baja yang sesuai dan lain-lain.

Bagaimana cara mencari maklumat di dalam sistem ini?

Anda boleh mencari maklumat dengan menggunakan kata kunci atau dengan memilih kategori yang disediakan.

Adakah sistem ini memerlukan kos untuk menggunakannya?

Tidak, sistem ini adalah percuma untuk digunakan oleh semua pengguna.

Apakah jenis maklumat yang disimpan di dalam sistem ini?

Sistem ini menyimpan maklumat berkaitan tanah dan pertanian yang boleh digunakan oleh pengguna.

Adakah sistem ini memerlukan sambungan internet untuk digunakan?

Ya, anda perlu mempunyai sambungan internet untuk mengakses sistem ini.

Sokongan

Adakah sistem ini selamat untuk digunakan?

Ya, sistem ini telah diuji keupayaan dan dilindungi dengan teknologi keselamatan yang terkini untuk memastikan keselamatan pengguna.

Adakah sistem ini menyediakan sokongan untuk pengguna jika terdapat sebarang masalah atau pertanyaan?

Ya, sistem ini menyediakan sokongan melalui e-mel atau telefon bagi pengguna yang mengalami masalah atau mempunyai pertanyaan.

Adakah sistem ini menyediakan tutorial atau panduan bagi pengguna baru?

Ya, sistem ini menyediakan tutorial atau panduan yang boleh diakses oleh pengguna baru untuk membantu mereka memahami cara menggunakan sistem ini dengan lebih mudah.

Adakah sistem aplikasi AgrIS GeoPortal ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa?

Ya, sistem ini akan dikemaskini secara berkala untuk memastikan maklumat yang disediakan kepada pengguna adalah terkini dan tepat.

Leave a Comment