Apa Itu NCD Kereta?

Apa Itu NCD Kereta – Anda mungkin pernah mendengar istilah ‘NCD kereta’ semasa berurusan dengan insurans kenderaan. Namun, adakah anda benar-benar tahu apa itu NCD kereta?

Dalam kehidupan seharian, kita sering kali terlibat dalam urusan insurans kenderaan. Oleh itu, adalah penting untuk memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan insurans, seperti NCD kereta.

Artikel ini bertujuan untuk menerangkan dengan jelas tentang NCD kereta, manfaat yang diperoleh, dan bagaimana ia boleh membantu mengurangkan kos insurans. Selain itu, kita akan membincangkan cara-cara untuk menjaga NCD kereta dan mengapa ia penting dalam memastikan kita memperoleh diskaun yang sepatutnya.


Jadi, mari kita mulakan dengan mendalami konsep NCD kereta dan mengapa ia menjadi topik yang penting dalam industri insurans kenderaan.

Definisi NCD Kereta

Bermula dengan definisi asas, NCD kereta merupakan singkatan kepada No-Claim Discount. Ia merupakan satu insentif yang diberikan oleh syarikat insurans kepada pemegang polisi insurans kereta yang tidak membuat sebarang tuntutan insurans dalam tempoh tertentu.

Oleh itu, NCD kereta boleh dianggap sebagai satu bentuk ganjaran bagi pemandu yang mempunyai rekod pemanduan cemerlang dan tiada tuntutan insurans sepanjang tempoh tersebut.

Namun begitu, NCD kereta tidak diberikan secara automatik kepada setiap pemegang polisi. Pemandu perlu menunjukkan rekod pemanduan yang baik dan tiada sebarang tuntutan insurans dalam tempoh yang ditetapkan.

Setiap kali pemegang polisi memperbaharui insurans kereta, syarikat insurans akan menilai prestasi pemanduan dan jumlah tahun tanpa tuntutan insurans sebelum menawarkan diskaun NCD kereta. Sebagai contoh, jika seseorang itu tidak membuat tuntutan insurans selama 3 tahun, maka dia akan layak mendapat NCD kereta pada kadar yang telah ditetapkan.

Cara Mengira NCD Kereta

NCD kereta dihitung berdasarkan jumlah tahun tanpa sebarang tuntutan insurans. Berikut adalah cara mengira NCD kereta:

1. Tahun pertama tanpa tuntutan: NCD kereta ialah 25% daripada premium asal
2. Tahun kedua tanpa tuntutan: NCD kereta meningkat menjadi 30%
3. Tahun ketiga tanpa tuntutan: NCD kereta naik lagi menjadi 38.33%
4. Tahun keempat tanpa tuntutan: NCD kereta mencapai 45%
5. Tahun kelima dan seterusnya tanpa tuntutan: NCD kereta mencapai maksimum 55%

Tahun NCD Kereta
Tahun pertama 25%
Tahun kedua 30%
Tahun ketiga 38.33%
Tahun keempat 45%
Tahun kelima dan seterusnya 55%

Untuk mengira NCD kereta, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti. Pertama sekali, syarikat insurans akan mengambil kira tempoh yang anda tidak membuat tuntutan insurans kenderaan. Setiap tahun tanpa tuntutan membawa kepada peningkatan kadar NCD kereta.


Kedua, kadar NCD kereta akan dikira berdasarkan peratusan tertentu yang ditetapkan oleh syarikat insurans. Contohnya, apabila anda tidak membuat tuntutan insurans dalam tempoh setahun, NCD kereta anda adalah 25% daripada premium asal. Ini bermakna premium yang perlu anda bayar adalah 75% daripada jumlah asal.

Kemudian, jika anda terus tidak membuat tuntutan insurans selama dua tahun, NCD kereta anda akan meningkat menjadi 30%. Oleh itu, premium anda akan menjadi 70% daripada jumlah asal.

Bagi pemandu yang tidak membuat tuntutan selama tiga tahun berturut-turut, NCD kereta akan naik lagi menjadi 38.33%. Jika keempat tahun tanpa tuntutan, NCD kereta mencapai 45%. Manakala, jika anda berjaya mengekalkan rekod tanpa tuntutan selama lima tahun atau lebih, NCD kereta anda akan mencapai tahap maksimum iaitu 55%. Dalam kes ini, premium insurans yang perlu anda bayar hanya 45-55% daripada jumlah asal.

Oleh itu, amat penting untuk memahami bagaimana NCD kereta dihitung supaya anda dapat merancang dengan lebih bijak dalam hal insurans kenderaan dan menjimatkan wang.

Kelebihan NCD Kereta

Sebagai pemilik kenderaan, NCD kereta memberikan beberapa kelebihan yang boleh membantu menjimatkan perbelanjaan insurans. Pertama, NCD kereta dapat mengurangkan premium insurans kenderaan anda. Ini bermakna, semakin tinggi NCD kereta, semakin rendah premium yang perlu anda bayar. Oleh itu, menjaga rekod pemanduan yang baik adalah penting.

Selain itu, NCD kereta boleh mempengaruhi reputasi anda sebagai pemandu di mata syarikat insurans. Dengan rekod pemanduan yang baik, anda akan dianggap sebagai pemandu berhemah dan cekap. Akibatnya, syarikat insurans mungkin lebih cenderung memberikan tawaran premium yang lebih baik kepada anda.

Selain menjimatkan wang, NCD kereta juga menggalakkan pemandu untuk mematuhi peraturan jalan raya dan mengelak daripada membuat tuntutan yang tidak perlu. Ini akan mengurangkan kemalangan jalan raya, menjadikan jalan raya lebih selamat bagi semua pengguna.

Demikian, NCD kereta memberi insentif kepada pemandu untuk menjaga kereta mereka dalam keadaan baik dan mengelak daripada tindakan yang boleh menyebabkan tuntutan insurans. Dalam jangka panjang, ini akan membantu pemandu mengurangkan kos insurans mereka dan menjimatkan wang sambil menikmati kelebihan NCD kereta yang diperolehi.

Bacaan lain: Geran Kereta Hilang, Apa Perlu Buat?

Cara Memastikan NCD Kereta Anda Dijaga

Memelihara NCD kereta anda adalah penting untuk mengekalkan diskaun insurans yang tinggi. Oleh itu, berikut adalah langkah-langkah yang boleh diambil:

Pertama, elakkan membuat tuntutan insurans yang tidak perlu. Tuntutan kecil boleh mengurangkan NCD kereta anda, jadi pertimbangkan untuk menanggung kos perbaikan sendiri jika boleh.

Kedua, pandu dengan berhemah dan patuhi peraturan jalan raya. Ini akan mengurangkan kemungkinan kemalangan dan membolehkan anda mengekalkan NCD kereta yang tinggi.

Selain itu, pastikan kereta anda sentiasa dalam keadaan baik. Servis kereta mengikut jadual yang ditetapkan untuk mengurangkan risiko kerosakan atau masalah mekanikal yang boleh mengakibatkan tuntutan insurans.

Sebagai tambahan, pertimbangkan untuk memasang sistem keselamatan tambahan pada kereta anda, seperti kamera pemandu atau sistem penggera. Ini dapat mengurangkan risiko kecurian atau kerosakan yang boleh menjejaskan NCD kereta anda.

Akhirnya, jangan lupa untuk menyemak NCD kereta anda ketika memperbaharui polisi insurans. Ini membolehkan anda memastikan bahawa anda mendapat diskaun yang sepatutnya dan menyatakan sebarang perubahan dalam rekod pemanduan anda.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda dapat menjaga NCD kereta anda dengan cemerlang dan mengekalkan premium insurans yang rendah.

Baca juga: Cara Tukar Nama Kereta

Kesimpulan

Secara umumnya, NCD kereta merupakan aspek penting dalam bidang insurans kenderaan. Ia menggambarkan apresiasi terhadap pemandu berhemah serta cekap, dan membantu mereka mengurangkan kos premium insurans. Jadi, amatlah penting untuk memahami konsep apa itu NCD kereta, kaedah pengiraan diskaun yang diperoleh, serta langkah-langkah yang harus diambil demi menjaga NCD kereta dengan baik.

Mengamalkan pemanduan berhemah dan berdisiplin bukan sahaja dapat memelihara NCD kereta yang tinggi, malah juga berperanan dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan raya yang lain. Dalam kesimpulannya, usahakan menjadi pemandu yang bertanggungjawab dan taat peraturan jalan raya. Dengan cara ini, manfaat NCD kereta dapat dinikmati sepenuhnya.

Selain itu, jangan lupa untuk memantau perkembangan NCD kereta anda dari masa ke semasa. Ini akan memastikan anda sentiasa mendapat diskaun yang sepatutnya, serta membolehkan anda mengambil tindakan yang diperlukan sekiranya berlaku sebarang perubahan dalam rekod pemanduan. Dengan mengambil langkah-langkah yang proaktif, anda akan dapat mengekalkan NCD kereta pada tahap yang memuaskan.

Leave a Comment