Buat Bajet Gaji Bulanan Anda Dengan Formula Kiraan Ini

Bajet Gaji Bulanan | Pernahkah anda merasa bimbang dengan pengurusan kewangan anda? Apakah langkah yang anda ambil untuk menyelesaikan masalah kewangan anda? Bajet gaji bulanan anda mungkin menjadi salah satu cara yang berguna untuk mengawal perbelanjaan anda.

Dalam artikel ini, saya akan memperkenalkan formula kiraan yang mudah untuk membantu anda menguruskan perbelanjaan gaji bulanan anda dengan lebih efektif.


Apa itu Bajet Gaji Bulanan?

Bajet gaji bulanan adalah satu cara untuk mengawal perbelanjaan anda dengan menganggarkan wang yang diperolehi daripada gaji bulanan. Dalam kata lain, anda membahagikan gaji anda kepada beberapa kategori seperti perbelanjaan harian, bayaran hutang, atau simpanan.

Dengan membuat bajet, anda dapat mengetahui berapa banyak wang yang perlu dikeluarkan dan berapa banyak wang yang perlu disimpan untuk masa depan.

Butiran Penting Bajet Gaji Bulanan

Adakah anda berasa buntu untuk membuat bajet gaji bulanan anda? Jangan risau! Di sini, saya akan memperkenalkan formula kiraan yang mudah yang boleh membantu anda memulakan perbelanjaan anda. Sebelum itu, kita perlu ketahui butiran-butiran penting berkaitan:

Pendapatan Bulanan

Langkah pertama adalah mengira pendapatan bulanan anda. Ini termasuk gaji bulanan, bonus, elaun dan sebagainya. Pastikan anda hanya mengambil jumlah wang yang anda terima secara tetap setiap bulan untuk menghasilkan anggaran yang lebih tepat.

Baca juga: Gaji Penjawat Awam

Perbelanjaan Tetap

Kategori pertama yang perlu anda anggarkan adalah perbelanjaan tetap. Ini termasuk sewa rumah, bayaran kereta dan insuran, atau bayaran bulanan untuk telefon bimbit dan internet. Pastikan anda mengekalkan jumlah wang yang tetap setiap bulan untuk kategori ini.

Perbelanjaan Harian

Kategori kedua adalah perbelanjaan harian. Ini termasuk makanan, minuman, dan perbelanjaan sehari-hari seperti petrol dan bayaran tol. Anda boleh mengekalkan jumlah wang yang tetap setiap bulan untuk kategori ini atau mengira jumlah anggaran harian dan mengalikannya dengan bilangan hari dalam sebulan.

Bayaran Hutang

Kategori ketiga adalah bayaran hutang. Ini termasuk pembayaran pinjaman kereta, pinjaman peribadi, atau bayaran kad kredit. Pastikan anda mengekalkan jumlah wang yang tetap setiap bulan untuk kategori ini.

Simpanan

Kategori terakhir adalah simpanan. Anda perlu menetapkan sasaran simpanan setiap bulan. Ini termasuk wang simpanan darurat, simpanan persaraan, atau simpanan untuk membeli rumah. Pastikan anda menyisihkan jumlah wang yang tetap setiap bulan untuk kategori ini.

Formula Kiraan Bajet Gaji Bulanan

Formula Kiraan Bajet Gaji Bulanan adalah cara untuk mengatur pengeluaran Anda berdasarkan pendapatan Anda setiap bulan. Ada beberapa formula yang berbeza yang dapat Anda gunakan, tetapi dua yang paling umum adalah formula 50/30/20 dan formula 70/20/101.


Formula 50/30/20 berarti bahawa Anda harus memperuntukkan 50% dari gaji bersih Anda untuk keperluan (seperti sewa, bil, makanan, dll), 30% untuk keinginan (seperti hiburan, belanja, percutian, dll), dan 20% untuk tabungan atau pelaburan.

Formula 70/20/10 berarti bahawa Anda harus memperuntukkan 70% dari gaji bersih Anda untuk keperluan, 20% untuk keinginan, dan 10% untuk tabungan atau pelaburan.

Gaji bersih adalah gaji Anda setelah dikurangi dengan potongan-potongan seperti cukai, KWSP, Perkeso, SIP, dll. Untuk menghitung gaji bersih Anda, Anda dapat menggunakan rumus berikut:

Gaji Bersih = Gaji Pokok – KWSP – Perkeso – SIP

Contoh: Jika gaji pokok Anda adalah RM1200, maka gaji bersih Anda adalah:

Gaji Bersih = RM1200 – RM132 – RM5.75 – RM2.30 Gaji Bersih = RM1060.95

Anda dapat menggunakan kalkulator online untuk membantu Anda membuat bajet gaji bulanan Anda dengan mudah.

Info:

KWSP, Perkeso dan SIP adalah tiga jenis potongan yang dibuat dari gaji Anda untuk tujuan perlindungan sosial dan persaraan.

KWSP adalah singkatan dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, yang merupakan skim tabungan wajib untuk pekerja sektor swasta dan bukan kerajaan di Malaysia. KWSP bertujuan untuk menyediakan simpanan untuk pekerja apabila mereka bersara, hilang upaya atau meninggal dunia. Kadar caruman KWSP adalah 11% untuk pekerja dan 13% untuk majikan.

Perkeso adalah singkatan dari Pertubuhan Keselamatan Sosial, yang merupakan agensi kerajaan yang menyediakan perlindungan sosial kepada pekerja yang mengalami kecederaan atau penyakit akibat kerja, hilang upaya atau meninggal dunia. Perkeso juga menawarkan manfaat seperti rawatan perubatan, elaun harian, elaun penjagaan, elaun kematian dan lain-lain. Kadar caruman Perkeso adalah 0.5% untuk pekerja dan 1.25% untuk majikan.

SIP adalah singkatan dari Sistem Insuran Pekerjaan, yang merupakan skim insuran yang memberikan perlindungan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan akibat pemutusan perkhidmatan, penamatan kontrak, penutupan syarikat atau kegawatan ekonomi. SIP juga menawarkan bantuan seperti elaun pencarian kerja, elaun latihan, elaun peningkatan kemahiran dan lain-lain. Kadar caruman SIP adalah 0.2% untuk pekerja dan 0.2% untuk majikan.

Langkah Seterusnya

Setelah anda mengetahui formula kiraan bejet gaji bulanan ini, langkah seterusnya adalah memantau dan menilai bajet anda secara berkala. Adalah penting untuk meninjau semula perbelanjaan anda setiap bulan untuk memastikan anda mengikuti bajet anda. Jika terdapat perbelanjaan yang melebihi bajet, cuba cari cara untuk mengurangkan perbelanjaan anda pada bulan-bulan seterusnya.

Selain itu, anda juga boleh mencari cara untuk meningkatkan pendapatan anda seperti dengan membuat kerja sampingan atau mengembangkan kemahiran baru. Ini akan membantu anda mengurangkan kesukaran dalam mematuhi bajet anda.

Penutup

Kesimpulannya, menguruskan perbelanjaan gaji bulanan anda adalah penting untuk memastikan kewangan anda sihat dan teratur. Dengan menggunakan formula kiraan yang mudah dan memantau bajet anda secara berkala, anda dapat mengawal perbelanjaan anda dengan lebih efektif.

Jangan lupa, selalu mencari cara untuk meningkatkan pendapatan anda dan menilai semula bajet anda setiap bulan. Semoga artikel ini memberikan manfaat dan membantu anda untuk menguruskan bajet gaji bulanan anda dengan lebih berkesan.

Leave a Comment