Cara Isi Markah Dalam idMe

Cara Isi Markah Dalam idMe – Sistem Pengurusan IDentiti (idMe) merupakan sistem yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memudahkan urusan pengguna terutamanya bagi para guru. Sistem ini membolehkan tenaga pengajar yang telah membuat pendaftaran akaun idMe mengakses aplikasi MOEIS untuk mengisi markah pelajar dan membuat penaksiran bilik darjah (PBD). idMe menjadi penting kerana ia membolehkan pihak guru menganalisis pengurusan awam, guru, murid, institusi dan pentaksir melalui modul-modul yang disediakan.

Selain itu, sistem ini juga diwujudkan untuk menjadi platform utama kepada para pengguna KPM yang membolehkan mereka mengakses secara single sign-on (SSO). Dengan adanya idMe, pengguna tidak perlu lagi mendaftar secara berasingan di setiap aplikasi atau portal yang terdapat di Kementerian Pendidikan Malaysia. Hasilnya, para guru tidak perlu lagi berasa susah dan penat dengan urusan-urusan berkaitan pentaksiran dan pengurusan bilik darjah. Sistem ini memudahkan dan mempercepatkan segala urusan tersebut.


Sistem IdMe juga membantu Kementerian Pendidikan Malaysia dalam mengumpul data dan maklumat mengenai para guru dan murid. Dengan begitu, KPM dapat mengenal pasti keperluan dan masalah yang dihadapi oleh para guru dan murid untuk membantu meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia.

idMe tidak hanya memudahkan urusan pengguna tetapi ia juga dihasilkan untuk memenuhi keperluan teknologi pada hari ini. Ini bertujuan memperkasakan sistem pendidikan di Malaysia. Dengan adanya sistem yang terkini dan terkini, pengguna dapat meningkatkan kecekapan dalam urusan pengurusan pendidikan.

Bagaimana cara isi markah dalam idMe?

Berikut adalah beberapa langkah mudah untuk mengisi markah dalam sistem idMe:

  1. Pertama sekali, log masuk ke dalam akaun idMe anda.
  2. Kemudian, pilih kursus yang ingin anda isi markahnya.
  3. Setelah itu, pilih “Penilaian” dari menu yang tersedia.
  4. Selepas itu, pilih “Tambah Markah” dan masukkan markah yang sesuai untuk setiap pelajar.
  5. Akhir sekali, pastikan anda telah menyimpan segala perubahan dan markah yang telah dimasukkan.

Penerangan

Untuk mengisi markah dalam sistem idMe, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti oleh pengguna. Langkah-langkah ini akan membantu pengguna memastikan bahawa markah yang dimasukkan adalah tepat dan teratur.

Langkah pertama adalah log masuk ke dalam akaun idMe anda di https://idme.moe.gov.my/login, ATAU jika belum mendaftar sila daftar di https://idme.moe.gov.my/daftarawam. Untuk log masuk, anda perlu memasukkan ID pengguna dan kata laluan yang telah ditetapkan semasa pendaftaran. Selepas itu, pilih kursus yang ingin anda isi markahnya dari senarai kursus yang tersedia.

Langkah kedua, apabila anda telah memilih kursus yang ingin diisi markahnya, pilih menu “Penilaian” yang terdapat di bahagian atas skrin. Dalam menu Penilaian, anda boleh melihat semua penilaian dan markah yang telah dimasukkan.

Langkah ketiga, untuk memasukkan markah untuk setiap pelajar, pilih “Tambah Markah”. Anda perlu memasukkan markah yang sesuai dengan prestasi pelajar. Pastikan anda memilih jenis penilaian yang betul seperti ujian, tugasan atau ujian akhir. Setiap pelajar harus diisi dengan markah yang sepatutnya.


Langkah keempat, pastikan anda telah memeriksa semula dan mengesahkan markah yang dimasukkan. Kemudian, klik butang “Simpan” untuk menyimpan perubahan yang telah dibuat. Anda juga boleh memuat naik fail markah dalam format Excel atau CSV jika anda mempunyai banyak pelajar.

Dengan mengikuti langkah-langkah yang dinyatakan di atas, anda dapat mengisi markah dengan mudah dalam sistem idMe. Memasukkan markah dalam sistem idMe sangat penting kerana ia membolehkan guru memantau prestasi pembelajaran pelajar secara teratur dan membantu pelajar meningkatkan prestasi mereka dalam setiap kursus. Oleh itu, pastikan anda memasukkan markah dengan tepat dan teratur dalam sistem idMe untuk memastikan pengalaman pembelajaran yang terbaik bagi anda dan pelajar.

Video Penerangan

Tonton video di bawah untuk mendapat gambaran yang lebih jelas dan terperinci.

Baca juga: Aplikasi Pangkalan Data Murid

Kenapa penting untuk isi markah dalam idMe?

Sebagai seorang guru anda pasti tahu bahawa markah adalah satu aspek penting dalam proses pembelajaran. Oleh itu, memasukkan markah dalam sistem idMe adalah amat penting bagi memastikan proses penilaian dan pembelajaran berjalan dengan lancar.

Satu lagi kepentingan mengisi markah dalam idMe ialah membolehkan guru memantau prestasi pelajar secara teratur. Dengan mengemaskini markah secara berkala, guru dapat mengesan tahap prestasi pelajar dan memberi maklum balas yang diperlukan. Guru juga dapat menilai keberkesanan strategi pengajaran dan menyesuaikan pengajaran supaya sesuai dengan keperluan pelajar.

Selain itu, memasukkan markah dalam idMe juga memudahkan proses penyimpanan dan pengurusan markah pelajar. Markah pelajar boleh disimpan dengan selamat dan mudah diperoleh semasa diperlukan. Guru juga dapat memeriksa markah pelajar dengan mudah melalui sistem idMe, tanpa perlu mengambil masa untuk mencari markah secara manual.

Secara keseluruhannya, memasukkan markah dalam sistem idMe adalah satu proses yang sangat penting bagi memastikan keberkesanan proses pembelajaran dan penilaian. Oleh itu, jika anda adalah seorang guru yang menggunakan idMe, pastikan anda mengisi markah dengan teliti dan mengemaskini markah secara berkala bagi memaksimumkan pengalaman penggunaan anda dalam platform pembelajaran dalam talian yang berkualiti tinggi ini.

Leave a Comment