Cara Kira Fidyah Puasa Dengan Betul

Cara kira Fidyah Puasa | Puasa merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap umat Muslim. Namun, terkadang kita terpaksa menghadapi situasi yang memerlukan kita untuk tidak berpuasa. Dalam keadaan seperti ini, kita perlu membayar fidyah puasa sebagai pengganti dari puasa yang tidak dilakukan. Namun, apakah yang dimaksudkan dengan fidyah puasa dan bagaimana cara mengiranyanya dengan betul? Mari kita lihat lebih dekat.

Apa Itu Fidyah Puasa?

Fidyah puasa adalah jumlah makanan atau wang yang diberikan oleh seseorang untuk mengganti puasa yang tidak dilakukan. Fidyah ini berlaku bagi orang yang tidak mampu berpuasa seperti orang yang sakit atau orang yang sedang dalam perjalanan yang jauh dan tidak dapat melaksanakan puasa. Hal ini juga berlaku bagi orang yang berusia lanjut dan tidak mampu menahan lapar dan dahaga.


Bagaimana Cara Kira Fidyah Puasa?

Secara umumnya, cara kira fidyah puasa adalah dengan menghitung jumlah hari yang tidak berpuasa. Setiap hari yang tidak berpuasa harus diganti dengan satu hari puasa atau satu fidyah. Berapa jumlah fidyah yang harus diberikan untuk satu hari puasa yang tidak dilakukan? Fidyah puasa yang harus diberikan adalah 1 cupak atau setengah kilogram makanan asasi seperti beras, gandum atau biji-bijian lainnya, atau dengan memberikan wang sejumlah nilai dari setengah kilogram makanan asasi/pokok.

Contoh: Jika seseorang tidak berpuasa selama sepuluh hari, maka dia harus membayar fidyah sebanyak sepuluh kali. Oleh kerana itu, dia harus memberikan setengah kilogram makanan asasi atau wang yang setara dengan nilai setengah kilogram makanan asasi sebanyak sepuluh kali.

Jika sekiranya puasa yang ditinggalkan itu mengambil masa bertahun-tahun lamanya maka nilai fidyah juga turut berganda mengikut bilangan tahun berkenaan.

Kadar Fidyah di Malaysia

Kadar bayaran fidyah untuk setiap negeri di Malaysia berubah mengikut harga yang ditetapkan oleh pemerintah di negeri tersebut. Pengiraan kadar fidyah berdasarkan kadar harga beras (makanan asasi penduduk). Beras fidyah tersebut hendaklah diagihkan kepada fakir atau miskin.

Menurut sumber dari Jabatan Mufti Negeri Perak, harga semasa bagi satu cupak beras ialah RM1.90. Terdapat dua kaedah bagi pembayaran fidyah iaitu:

 1. Mengeluarkan kadar satu cupak makanan asasi iaitu beras. Contohnya:

  Satu hari bagi puasa yang ditinggalkan bersamaan satu cupak makanan asasi = 1 cupak.
  Jika bilangan puasa yang ditinggalkan ialah 15 hari, maka 1 cupak × 15 hari = 15 cupak.
  Oleh itu, jumlah fidyah yang perlu dikeluarkan ialah 15 cupak beras untuk 15 hari puasa yang ditinggalkan.

  Atau

  Satu cupak = 675 gram
  Maka, 675 gram × 15 hari puasa yang ditinggalkan = 10, 125 gram (kadar timbangan beras)

 2. Membayar nilai fidyah semata-mata. Contohnya:

  Satu cupak = RM1.90
  Maka, RM1.90 × 15 hari puasa yang ditinggalkan = RM27.00

  Oleh itu, nilai fidyah puasa yang wajib dibayar ialah RM27.00 sahaja.

Manakala di Negeri Perlis, sumber dari MAIPs menyatakan jika seseorang meninggalkan Puasa Ramadan selama 3 Hari maka Fidyahnya adalah : 3 hari X RM5.00 = RM 15.00

Kadar fidyah semasa bagi tahun 2023 bagi negeri Kedah Darul Aman adalah RM1.80 secupak beras. (sumber: http://fidyahkedah.gov.my/)


Kalkulator Kiraan Fidyah
Penerangan

Kalkulator Fidyah di atas adalah satu alat yang berguna bagi mereka yang ingin mengira jumlah fidyah yang perlu dibayar atas bilangan hari puasa yang tidak dilaksanakan. Formula untuk mengira fidyah adalah 1 hari puasa bersamaan dengan 1 cupak beras. Anda boleh memasukkan harga 1 cupak beras dalam Ringgit mengikut kadar negeri masing-masing. Kadar yang anda masukkan kemudian akan digunakan untuk mengira jumlah fidyah yang perlu dibayar mengikut bilangan hari yang ditinggalkan.

Untuk menggunakan kalkulator ini, sila masukkan nilai harga 1 cupak beras dalam bentuk nombor dengan dua titik perpuluhan. Seterusnya masukkan bilangan hari puasa yang ditinggalkan dalam bentuk integer iaitu nombor bulat yang lebih besar dari sifar. Harga secupak beras dalam kalkulator telah ditetapkan kepada nilai umum RM1.80, tetapi pengguna boleh memasukkan nilai yang lain.

Klik butang “Hitung Fidyah” dan hasil akan dipaparkan dalam elemen “hasil” dalam format “Jumlah fidyah yang perlu dibayar: RM X.XX”. Anda boleh menggunakan kalkulator ini sebagai panduan untuk menentukan jumlah fidyah yang perlu dibayar, dan ia boleh membantu menjimatkan masa dan usaha dalam mengira fidyah secara manual.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mengira Fidyah Puasa

Dalam mengira fidyah puasa, kita perlu memperhatikan beberapa hal yang penting. Pertama, kita harus memperhatikan jenis makanan asasi yang digunakan sebagai penanda aras dalam mengira fidyah puasa. Kedua, kita harus menentukan nilai wang yang setara dengan setengah kilogram makanan asasi. Kita dapat menyesuaikan nilai wang dengan harga makanan asasi yang berlaku di negeri atau wilayah tempat tinggal kita.

Ketika Mengeluarkan Fidyah Puasa

Setelah kita menghitung jumlah fidyah puasa yang harus dikeluarkan, kita perlu menentukan cara yang paling efektif untuk mengeluarkannya. Kita dapat memberikan fidyah puasa dalam bentuk makanan atau wang. Jika kita memilih untuk memberikan makanan, pastikan makanan tersebut masih dalam keadaan yang baik dan layak untuk dimakan. Jika kita memilih untuk memberikan wang, pastikan jumlah wang yang diberikan setara dengan nilai makanan asasi yang digunakan sebagai penanda aras.

Maksud Makanan Asasi

Fidyah puasa dapat dibayar dalam bentuk wang tunai ataupun makanan asasi yang dihitung mengikut kadar yang ditetapkan.

Maksud makanan asasi/ruji/pokok dalam fidyah puasa merujuk kepada jenis makanan yang biasa diambil sebagai hidangan utama dalam kehidupan sehari-hari manusia. Contohnya termasuklah nasi, roti, mi, dan sebagainya. Bagi setiap hari yang terlepas dalam bulan Ramadan, seorang individu yang tidak mampu untuk berpuasa perlu membayar fidyah dengan memberikan makanan asasi yang cukup untuk satu orang.

Contoh makanan asasi yang sesuai untuk dibayar sebagai fidyah termasuklah beras, gandum, tepung dan lain-lain. Jumlah makanan asasi yang perlu diberikan sebagai fidyah adalah setara dengan berat purata satu hari makanan asasi yang biasa diambil oleh seorang individu. Dengan memahami maksud makanan asasi dalam fidyah puasa dan contohnya, individu yang tidak mampu untuk berpuasa dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan lebih baik.

Baca juga: Siratan Makanan

Kesimpulan

Puasa merupakan salah satu kewajiban bagi umat Muslim. Namun, terkadang kita terpaksa tidak berpuasa kerana alasan tertentu. Dalam hal ini, kita perlu membayar fidyah puasa sebagai pengganti dari puasa yang tidak dilakukan.

Cara menghitung fidyah puasa adalah dengan menghitung jumlah hari yang tidak berpuasa dan mengalikan dengan nilai setengah kilogram makanan asasi atau dengan memberikan wang yang setara dengan nilai tersebut.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah jenis makanan asasi yang digunakan sebagai penanda aras dan menyesuaikan nilai wang dengan harga makanan asasi yang berlaku di negeri kita. Setelah fidyah puasa dihitung, kita perlu memilih cara yang paling efektif untuk mengeluarkannya dalam bentuk makanan atau wang.

Semoga artikel ini membantu kita untuk memahami cara kira fidyah puasa dengan betul. Tetaplah memperhatikan kewajiban kita sebagai umat Muslim dan melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk membayar fidyah puasa jika kita memang tidak mampu melaksanakan puasa. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Leave a Comment