Cara Kira OT Dengan Formula Pengiraan Overtime Basic

Cara Kira OT – Mengira waktu kerja lebih masa atau dikenali sebagai OT (overtime) merupakan satu tugas penting dalam perniagaan. Pelbagai sektor memerlukan pekerja bekerja lebih masa, terutamanya dalam industri yang kompetitif.

Dalam artikel ini, kita akan meneroka cara kira OT menggunakan formula pengiraan overtime basic. Dengan memahami konsep ini, majikan dan pekerja dapat menyelesaikan masalah berkaitan pembayaran OT dengan lebih mudah dan efisien.


Selain itu, ia juga memastikan pematuhan undang-undang yang berkaitan dengan pembayaran OT. Oleh itu, mari kita teroka cara kira OT ini secara lebih terperinci. Artikel ini akan menjadi panduan berguna kepada semua yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai cara kira OT yang betul dan efektif.

Asas Pengiraan OT

Sebelum kita terokai lebih lanjut, penting untuk memahami asas pengiraan ot. Secara umum, dalam konteks pekerjaan, OT merujuk kepada masa kerja tambahan yang melebihi waktu kerja biasa. Di Malaysia, waktu kerja biasa ialah 8 jam sehari atau 48 jam seminggu.

Oleh itu, pekerja yang bekerja lebih dari waktu ini berhak mendapatkan bayaran OT. Sebelum mencuba cara kira OT, penting untuk memahami beberapa konsep asas yang terlibat dalam pengiraan ini.

Pertama, pastikan pekerja yang ingin anda kira OT-nya memang layak mendapatkannya. Setakat ini, undang-undang Malaysia menggariskan bahawa pekerja sektor swasta berhak mendapatkan bayaran OT, dengan beberapa pengecualian. Antara pengecualian itu ialah pekerja yang memegang jawatan pengurusan, pentadbiran atau profesional.

Kedua, ambil kira faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah jam kerja, seperti cuti umum, cuti tahunan atau cuti sakit. Jika pekerja tersebut tidak hadir pada hari kerja biasa kerana cuti tersebut, jumlah jam kerja perlu dikira dengan teliti untuk menentukan jumlah OT yang sebenar.

Dengan pemahaman asas ini, anda akan lebih mudah mengikuti langkah-langkah cara kira OT yang akan diterangkan pada bahagian seterusnya..

Formula Cara Kira OT

Untuk mengira ot dengan betul, anda perlu menggunakan formula yang sesuai. Berikut adalah formula cara kira ot yang perlu anda ikuti:

a. Kira gaji sejam: Bahagikan gaji bulanan dengan jumlah hari kerja dan jam kerja sehari.
b. Kira kadar ot: Darabkan gaji sejam dengan 1.5 (kerana kadar ot adalah 1.5 kali gaji biasa).
c. Kira jumlah ot: Darabkan kadar ot dengan bilangan jam ot yang telah bekerja.


Contoh Pengiraan OT

Sebagai contoh, kita akan mengira ot untuk seorang pekerja dengan gaji bulanan RM 2,400 dan bekerja 26 hari sebulan, 8 jam sehari.

a. Gaji sejam: RM 2,400 / (26 hari x 8 jam) = RM 2,400 / 208 jam = RM 11.54 sejam
b. Kadar ot: RM 11.54 x 1.5 = RM 17.31 sejam
c. Jumlah ot: Katakan pekerja tersebut bekerja 10 jam ot, maka jumlah ot adalah RM 17.31 x 10 jam = RM 173.10

Jadi, jumlah ot untuk pekerja tersebut adalah RM 173.10.

Dalam formula pengiraan ini kita harus tahu gaji bulanan pekerja, jumlah hari kerja sebulan dan jam kerja sehari. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda akan dengan mudah menguasai cara kira OT dengan tepat dan memastikan pekerja menerima bayaran yang adil.

Tips dan Amaran

Sementara itu, berikut adalah beberapa tips dan amaran yang perlu diberikan perhatian semasa mengira ot:

a. Pastikan anda mematuhi undang-undang tempatan dan polisi syarikat mengenai OT. Dalam beberapa kes, undang-undang mungkin memerlukan kadar OT yang lebih tinggi atau mempunyai had maksimum jam OT yang dibenarkan.
b. Jangan lupa untuk mengambil kira cuti umum, cuti tahunan dan cuti sakit yang diberikan kepada pekerja. Ini mungkin mempengaruhi pengiraan gaji sejam.

Perlu diingatkan bahawa setiap kes pekerja adalah unik, jadi penting untuk menyesuaikan pengiraan OT mengikut keperluan individu. Dengan tips ini, anda boleh mengira OT dengan lebih tepat dan adil.

Kesimpulannya, dengan memahami formula cara kira ot dan mengikuti langkah-langkah yang diberikan, anda akan mampu mengira ot dengan mudah dan tepat. Ingatlah untuk sentiasa mematuhi undang-undang tempatan dan mengambil kira keperluan pekerja anda.

Semoga artikel ini membantu anda dalam menguruskan pengiraan ot dan meningkatkan kecekapan dalam urusan penggajian. Selamat mencuba!

Leave a Comment