Carta Organisasi Syarikat: Kunci Keberkesanan dan Kecekapan Dalam Perniagaan

Carta Organisasi Syarikat adalah sejenis peta yang menunjukkan struktur organisasi syarikat serta hubungan antara ahli-ahli dan bahagian dalam syarikat tersebut. Ia adalah dokumen penting yang menggambarkan struktur dan hubungan dalam sebuah syarikat.

Carta organisasi ini membantu memastikan setiap tugas dan tanggungjawab individu dalam syarikat dikenalpasti dan diatur dengan betul. C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ juga memastikan bahawa setiap tugas diselesaikan dengan cepat dan efisien, dan membantu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara individu dalam syarikat.

Dengan c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲, matlamat dan strategi syarikat boleh dikenalpasti dan dipertingkatkan. Ia juga membantu memastikan bahawa setiap individu memahami tugas dan tanggungjawab mereka dan bagaimana mereka berkaitan dengan individu lain.

Pembentukan Carta Organisasi juga membantu memperkasakan pemantauan prestasi dan memastikan bahawa syarikat berfungsi dengan lebih efektif. Oleh itu, c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ adalah elemen penting dalam memastikan kejayaan syarikat.


Isi Kandungan

Definisi Carta Organisasi Syarikat

Carta Organisasi Syarikat adalah dokumen yang menjelaskan struktur dan tugas dan tanggungjawab dalam sebuah syarikat. Ia merupakan panduan penting bagi memastikan tugas dan tanggungjawab dalam syarikat diterima dan dilaksanakan dengan betul. C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ juga membantu memastikan komunikasi dan koordinasi yang baik di antara individu dalam syarikat dan memastikan tugas diselesaikan dengan cepat dan efisien.

Ia menunjukkan bagaimana individu dalam syarikat terhubung dan berkaitan dengan satu sama lain, serta menentukan tugas dan tanggungjawab individu dan bagaimana mereka terkait dengan matlamat dan strategi syarikat. C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ juga membantu menentukan peringkat dan peran dalam syarikat dan memastikan setiap tugas diselesaikan dengan benar.

Dalam c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲, syarikat juga boleh menetapkan prosedur kerja dan garis panduan bagi memastikan tugas dilaksanakan dengan efisien. Ia juga membantu syarikat memantau prestasi dan melakukan penambahbaikan untuk meningkatkan produktiviti dan prestasi syarikat.

Secara ringkas, Carta Organisasi Syarikat adalah alat penting bagi memastikan syarikat berfungsi dengan lancar dan memastikan setiap tugas diselesaikan dengan betul dan mengikut matlamat syarikat.

Sejarah Carta Organisasi Syarikat

Carta Organisasi Syarikat adalah sebahagian daripada sejarah organisasi dan pembangunan syarikat. Ia bermula dengan perkembangan perniagaan dan perkembangan ekonomi pada abad ke-19. Pada masa itu, syarikat semakin besar dan kompleks, dan perlu memastikan tugas dan tanggungjawab setiap individu dalam syarikat didefinisikan dan dipantau.

Idea C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ S̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ pertama kali muncul dalam buku “The Principles of Scientific Management” karya Frederick Winslow Taylor pada tahun 1911. Dalam buku tersebut, Taylor memperkenalkan konsep pengurusan saintifik dan memperkenalkan idea untuk menentukan tugas dan tanggungjawab setiap individu dalam syarikat.

Sejak itu, c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ terus berkembang dan digunakan oleh syarikat-syarikat besar dan kecil untuk memastikan tugas dan tanggungjawab individu dalam syarikat didefinisikan dan dipantau. Dalam era digital, C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ S̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ juga memainkan peran penting dalam memastikan syarikat dapat berfungsi dengan efektif dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam ekonomi dan teknologi.

Kelebihan Carta Organisasi Syarikat

Carta Organisasi Syarikat memiliki beberapa kelebihan penting bagi memastikan syarikat berfungsi dengan efektif dan memastikan setiap tugas diselesaikan dengan betul. Berikut adalah beberapa kelebihan utama C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ S̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲:

A. Menyediakan Struktur Organisasi

C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ membantu menyediakan struktur organisasi yang jelas dan memastikan tugas dan tanggungjawab setiap individu diterima dengan betul. Struktur ini membantu syarikat berfungsi dengan lebih efektif dan memastikan setiap tugas diselesaikan dengan betul dan tepat pada masanya.

B. Meningkatkan Komunikasi dan Koordinasi

C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ membantu meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara individu dalam syarikat. Ia memastikan setiap individu memahami tugas dan tanggungjawab mereka dan bagaimana mereka berkaitan dengan individu lain. Ini membantu mengurangkan salah faham dan memastikan tugas diselesaikan dengan cepat dan efisien.

C. Memperkasakan Pemahaman Tugas dan Tanggungjawab

C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ memperkasakan pemahaman tugas dan tanggungjawab setiap individu dalam syarikat. Ini memastikan tugas diselesaikan dengan betul dan membantu memperbaiki prestasi syarikat.

D. Membantu Pemantauan Prestasi

C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ membantu pemantauan prestasi syarikat. Ia memastikan tugas diselesaikan dengan betul dan membantu menentukan apakah tindakan perlu diambil untuk memperbaiki prestasi.

E. Membantu Penambahbaikan Proses Kerja

C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ juga membantu penambahbaikan proses kerja dalam syarikat. Ia memastikan setiap tugas diselesaikan dengan efisien dan membantu syarikat berfungsi dengan lebih baik.

F. Meningkatkan Keyakinan Pelanggan

C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ juga meningkatkan keyakinan pelanggan dalam syarikat. Pelanggan akan merasa lebih yakin dengan syarikat yang memiliki Carta Organisasi yang teratur dan efektif.

Kesimpulan, Carta Organisasi Syarikat memiliki beberapa kelebihan penting bagi memastikan syarikat berfungsi dengan efektif dan memastikan setiap tugas diselesaikan dengan betul. Ia membantu meningkatkan komunikasi dan koordinasi, memperkasakan pemahaman tugas dan tanggungjawab, membantu pemantauan prestasi, membantu penambahbaikan proses kerja, dan meningkatkan keyakinan pelanggan.


Komponen Carta Organisasi Syarikat

Komponen c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ adalah bahagian yang penting untuk memastikan syarikat berfungsi dengan efektif. Terdapat beberapa komponen penting yang perlu ada dalam Carta Organisasi Syarikat, termasuk:

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bagaimana syarikat dibentuk dan bagaimana tugas dan tanggungjawab dibahagikan antara individu dalam syarikat. Peranan struktur ini membantu syarikat memastikan tugas diselesaikan dengan betul dan menentukan bagaimana tugas dan tanggungjawab individu berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab individu lain.

B. Jabatan dan Portfolio

C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ menunjukkan jabatan dan portofolio setiap individu dalam syarikat. Ini memastikan setiap individu memahami tugas dan tanggungjawab mereka.

C. Pertingkatan dan Jabatan

Pertingkatan dan jabatan adalah bagaimana tugas dan tanggungjawab individu dalam syarikat dibahagikan. Ini memastikan setiap individu memahami tugas dan tanggungjawab mereka dan bagaimana mereka berkaitan dengan individu lain.

D. Hubungan dan Proses Kerja

Hubungan dan proses kerja adalah bagaimana tugas dan tanggungjawab individu dalam syarikat saling berkaitan dan bagaimana tugas diselesaikan. Ini memastikan tugas diselesaikan dengan cepat dan efisien dan memastikan syarikat berfungsi dengan lebih efektif.

E. Kaedah dan Prosedur

Kaedah dan prosedur adalah bagaimana tugas dan tanggungjawab individu dalam syarikat diselesaikan. Ini memastikan tugas diselesaikan dengan betul dan memastikan syarikat berfungsi dengan efektif.

F. Pemantauan Prestasi

Pemantauan prestasi adalah bagaimana syarikat memastikan tugas diselesaikan dengan betul dan memastikan syarikat berfungsi dengan efektif. Ini membantu syarikat memastikan tugas diselesaikan dengan betul dan membantu pemantauan prestasi.

Dengan memahami komponen-komponen ini, syarikat dapat memastikan C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ mereka membantu mereka berfungsi dengan efektif dan memastikan tugas diselesaikan dengan betul.

Cara Membuat Carta Organisasi Syarikat

Membuat Carta Organisasi Syarikat memerlukan beberapa langkah penting untuk memastikan ia sesuai dan membantu syarikat berfungsi dengan baik. Berikut adalah cara yang boleh diambil untuk membuat C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ S̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲:

A. Menentukan Matlamat dan Strategi Syarikat

Sebelum membuat c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲, syarikat perlu menentukan matlamat dan strategi mereka. Ini membantu memastikan C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ membantu syarikat mencapai matlamat dan strategi mereka. Matlamat dan strategi ini boleh ditentukan melalui proses perencanaan dan strategi perniagaan.

B. Menentukan Struktur Pertingkatan dan Jabatan

Setelah matlamat dan strategi syarikat ditentukan, syarikat perlu menentukan struktur pertingkatan dan jabatan. Ini membantu memastikan setiap individu memahami tugas dan tanggungjawab mereka dan bagaimana mereka berkaitan dengan individu lain dalam syarikat. Struktur ini boleh ditentukan melalui proses analisis tugas dan melibatkan input daripada ahli pasukan.

C. Menentukan Hubungan dan Proses Kerja

Syarikat perlu menentukan hubungan dan proses kerja antara individu dalam syarikat. Ini membantu memastikan tugas diselesaikan dengan cepat dan efisien dan memastikan syarikat berfungsi dengan lebih efektif. Hubungan dan proses kerja ini boleh ditentukan melalui proses pemantauan dan pembetulan dalam proses kerja sekarang.

D. Melakukan Ujian dan Penambahbaikan

Seterusnya, syarikat perlu melakukan ujian dan penambahbaikan terhadap c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ mereka. Ini memastikan c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ sesuai dan membantu syarikat berfungsi dengan lebih baik. Ujian dan penambahbaikan ini boleh dilakukan melalui proses penilaian prestasi dan pemantauan tugas.

Dengan mematuhi langkah-langkah ini, syarikat boleh membuat c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ yang sesuai dan membantu syarikat berfungsi dengan baik. Carta Organisasi yang sesuai akan memastikan tugas diselesaikan dengan betul dan membantu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam syarikat.

Contoh Carta Organisasi Syarikat

contoh carta organisasi syarikat

Berikut adalah 5 contoh c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲:

Carta Organisasi Syarikat Konsultan

Ini adalah c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ untuk syarikat konsultan yang terdiri daripada CEO, Pengurus Perniagaan, Pengurus Projek, dan Pemimpin Eksekutif. CEO memimpin dan membuat keputusan strategik bagi syarikat, sementara Pengurus Perniagaan memastikan operasi syarikat berjalan dengan lancar. Pengurus Projek bertanggungjawab untuk menyediakan projek dengan baik, sementara Pemimpin Eksekutif mengawasi pembangunan dan pemasaran.

Carta Organisasi Syarikat Teknologi

Ini adalah c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ untuk syarikat teknologi yang terdiri daripada CEO, Pengurus Teknologi, Pengurus Produk, dan Pemimpin Eksekutif. CEO memimpin dan membuat keputusan strategik bagi syarikat, sementara Pengurus Teknologi bertanggungjawab untuk pembangunan dan pemeliharaan teknologi. Pengurus Produk memastikan produk syarikat diterima dengan baik oleh pelanggan, sementara Pemimpin Eksekutif mengawasi pemasaran dan penjualan.

Carta Organisasi Syarikat Kewangan

Ini adalah c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ untuk syarikat kewangan yang terdiri daripada CEO, Pengurus Kewangan, Pengurus Pelaburan, dan Pemimpin Eksekutif. CEO memimpin dan membuat keputusan strategik bagi syarikat, sementara Pengurus Kewangan bertanggungjawab untuk mengurus kewangan syarikat. Pengurus Pelaburan memastikan pelaburan syarikat berjalan dengan baik, sementara Pemimpin Eksekutif mengawasi pemasaran dan perkhidmatan pelanggan.

Carta Organisasi Syarikat Perkhidmatan Awam

Ini adalah c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ untuk syarikat perkhidmatan awam yang terdiri daripada CEO, Pengurus Perkhidmatan Awam, Pengurus Sumber Manusia, dan Pemimpin Eksekutif. CEO memimpin dan membuat keputusan strategik bagi syarikat, sementara Pengurus Perkhidmatan Awam bertanggungjawab untuk memastikan perkhidmatan syarikat diterima dengan baik oleh pelanggan. Pengurus Sumber Manusia memastikan sumber manusia syarikat berjalan dengan lancar, sementara Pemimpin Eksekutif mengawasi pemasaran dan operasi.

Carta Organisasi Syarikat Pemasaran

Ini adalah c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ untuk syarikat pemasaran yang terdiri daripada CEO, Pengurus Pemasaran, Pengurus Kreatif, dan Pemimpin Eksekutif. CEO memimpin dan membuat keputusan strategik bagi syarikat, sementara Pengurus Pemasaran bertanggungjawab untuk memastikan pemasaran syarikat berjalan dengan baik. Pengurus Kreatif memastikan kreativiti dan inovasi syarikat terus diterapkan, sementara Pemimpin Eksekutif mengawasi operasi dan analisis pasaran.

Kesimpulan

C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ S̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ adalah penting bagi memastikan syarikat berfungsi dengan efektif dan memastikan setiap tugas diselesaikan dengan betul. Ia membantu meningkatkan komunikasi dan koordinasi, memperkasakan pemahaman tugas dan tanggungjawab, dan membantu pemantauan prestasi. Dalam membuat C̲a̲r̲t̲a̲ O̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲, syarikat perlu menentukan matlamat dan strategi mereka, menentukan struktur pertingkatan dan jabatan, menentukan hubungan dan proses kerja, dan melakukan ujian dan penambahbaikan.

Soalan Lazim

Soalan 1: Apa itu carta organisasi syarikat?

Jawapan: Carta organisasi syarikat adalah diagram visual yang menunjukkan susunan dan perhubungan antara pelbagai jawatan dan cabang dalam sesebuah syarikat. Ia membantu memahami struktur dan tahap kedudukan serta tanggungjawab setiap individu dalam organisasi.

Soalan 2: Mengapa penting memiliki carta organisasi syarikat?

Jawapan: Memiliki carta organisasi syarikat adalah penting kerana ia membantu memastikan komunikasi yang efektif, memperkenalkan tahap kedudukan dan tanggungjawab setiap individu, memudahkan pemindahan tugas dan memastikan pengagihan tugas yang adil. Ia juga membantu memudahkan proses pengambilan keputusan dan memastikan tumpuan syarikat berfokus pada matlamat yang sama.

Soalan 3: Bagaimanakah cara membuat carta organisasi syarikat?

Jawapan: Untuk membuat c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲, pertama sekali anda perlu menentukan matlamat dan objektif syarikat anda. Kemudian, tentukan cabang dan jawatan yang diperlukan serta perhubungan antara mereka. Anda juga perlu memastikan setiap jawatan mempunyai tanggungjawab yang jelas dan didefinisikan. Akhir sekali, buat diagram visual yang menggambarkan susunan organisasi anda dan pastikan ia dipaparkan dengan jelas dan mudah difahami.

Soalan 4: Bagaimanakah carta organisasi boleh membantu dalam pengurusan syarikat?

Jawapan: Dengan memiliki c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ yang jelas, pengurusan syarikat boleh mengetahui siapa yang bertanggungjawab untuk apa dan memastikan tugas-tugas dilaksanakan dengan efektif. Ia juga membantu memastikan setiap tugas dilaksanakan oleh orang yang sesuai dan memastikan aliran komunikasi yang lancar antara pelbagai cabang dan jawatan.

Soalan 5: Apakah perbezaan antara carta organisasi syarikat dan carta aliran organisasi?

Jawapan: Ca̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ menunjukkan susunan dan perhubungan antara cabang dan jawatan dalam sesebuah syarikat. Manakala, carta aliran organisasi menunjukkan aliran tugas dan proses dalam sesebuah organisasi. Kedua-duanya membantu memahami struktur dan tahap kedudukan dalam organisasi tetapi berfokus pada aspek berbeza. Carta organisasi memberikan gambaran secara visual tentang susunan jawatan dan cabang dalam syarikat, sementara carta aliran memperlihatkan aliran tugas dan proses yang berlaku. Kedua-duanya penting dan boleh digunakan bersama-sama untuk memahami organisasi dengan lebih baik.

Soalan 6: Adakah carta organisasi syarikat perlu dikemaskini secara berkala?

Ya, c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ perlu dikemaskini secara berkala untuk memastikan ia tetap relevan dan mencerminkan susunan organisasi yang sebenar. Perubahan dalam organisasi, seperti pengambilan pekerja baru, pemindahan tugas atau penambahan cabang, mesti dicatatkan dan dikemaskini dalam carta organisasi syarikat. Ini memastikan ia sentiasa mencerminkan susunan organisasi yang sebenar dan membantu memastikan komunikasi yang efektif.

Soalan 7: Bagaimanakah carta organisasi syarikat mempengaruhi budaya syarikat?

Carta organisasi syarikat memainkan peranan penting dalam membentuk budaya syarikat. Ia memperlihatkan tahap kedudukan dan tanggungjawab setiap individu dalam organisasi, yang boleh mempengaruhi interaksi dan hubungan antara mereka. Jika c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ dikemaskini secara berkala dan mencerminkan budaya syarikat yang diinginkan, ia boleh membantu memastikan budaya syarikat yang positif dan produktif.

Soalan 8: Adakah carta organisasi syarikat sama untuk semua jenis syarikat?

Tidak, c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ boleh berbeza untuk setiap jenis syarikat berdasarkan saiz, objektif dan matlamat syarikat. Contohnya, c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ bagi syarikat kecil mungkin berbeza dari c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ bagi syarikat besar dengan banyak cabang dan pelbagai divisi. Oleh itu, c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ perlu disesuaikan dengan keperluan dan matlamat setiap syarikat.

Soalan 9: Apa yang perlu dipertimbangkan semasa membuat carta organisasi syarikat?

Semasa membuat c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲, beberapa perkara perlu dipertimbangkan termasuk matlamat dan objektif syarikat, jumlah dan jenis cabang dan jawatan, tanggungjawab setiap individu, hubungan antara cabang dan jawatan, dan proses pengambilan keputusan. Ia juga perlu disesuaikan dengan budaya syarikat dan memastikan ia mencerminkan susunan organisasi yang diinginkan. Adalah penting untuk memastikan c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ mudah difahami dan memberikan gambaran yang jelas tentang susunan organisasi, tanggungjawab dan proses dalam syarikat. Ini memastikan komunikasi dan pengurusan tugas berjalan dengan lancar dan membantu memastikan matlamat syarikat tercapai.

Dengan demikian, c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲ adalah alat penting untuk memahami dan mengurus organisasi. Ia membantu memastikan komunikasi yang efektif, mempermudah pengurusan tugas dan memastikan budaya syarikat yang positif. Semasa membuat c̲a̲r̲t̲a̲ o̲r̲g̲a̲n̲i̲s̲a̲s̲i̲ s̲y̲a̲r̲i̲k̲a̲t̲, perlu dipertimbangkan matlamat dan objektif syarikat, saiz dan jenis cabang dan jawatan, dan budaya syarikat. Ini memastikan carta organisasi syarikat membantu mencapai matlamat syarikat dan memastikan organisasi berfungsi dengan lancar.

Leave a Comment