Contoh Surat Cuti Sekolah

Contoh Surat Cuti Sekolah | Surat cuti sekolah adalah satu dokumen yang ditulis untuk memberitahu tentang kehadiran siswa yang tidak hadir di sekolah untuk tempoh yang terhad. Ia biasanya ditujukan kepada guru kelas atau guru besar. Melalui surat ini, anda memberitahu sekolah bahawa anak anda tidak akan hadir kerana sebab peribadi.

Menyediakan surat cuti sekolah adalah amalan yang baik untuk memberitahu sekolah tentang kehadiran murid atau pelajar yang tidak hadir. Surat ini digunakan untuk meminta kebenaran daripada pihak sekolah untuk membenarkan seseorang pelajar untuk tidak hadir ke sekolah untuk tempoh yang tertentu. Surat ini diperlukan untuk pelajar yang ingin mengambil cuti sakit, cuti keluarga atau cuti yang lain.

Untuk membuat surat cuti sekolah, pelajar perlu membuat permohonan secara formal. Permohonan ini harus ditulis dengan baik dan dihantar kepada pihak sekolah sebelum tarikh cuti yang diminta. Surat ini mesti mengandungi maklumat yang lengkap tentang pelajar termasuk nama, kelas dan sebab cuti.

Keperluan surat cuti sekolah adalah untuk memberitahu pihak sekolah tentang tarikh cuti yang diminta oleh pelajar. Ini membolehkan pihak sekolah untuk merancang kelas dan tugas yang sesuai. Surat cuti juga membolehkan pihak sekolah untuk mengesahkan kebenaran cuti yang diminta.

Surat cuti sekolah juga dapat digunakan sebagai bukti kehadiran pelajar jika diperlukan. Oleh itu, surat ini mesti disimpan dengan baik dan dikembalikan kepada pihak sekolah sebaik sahaja pelajar kembali ke sekolah.


Cara Buat Surat Cuti Sekolah

Dengan mengikuti tip yang diberikan di bawah, anda boleh menulis surat yang baik dan berkesan.

Bagaimana untuk menulis surat cuti yang baik. Pertama sekali, pastikan untuk menyatakan tarikh, sebab kehadiran tidak hadir, permohonan izin, tarikh tidak hadir dan tarikh kembali serta maklumat hubungan.

Kedua, pastikan untuk menulis surat dengan nada yang sopan dan hormat. Ini akan menunjukkan bahawa anda menghormati sekolah dan guru-guru yang bertanggungjawab untuk anak anda.

Terakhir, pastikan untuk membaca semula surat anda sebelum mengirimkannya. Ini akan memastikan bahawa tiada kesilapan ejaan atau tatabahasa yang boleh menjejaskan surat anda.

Penggunaan Sebab dan Alasan

Terdapat pelbagai sebab yang sesuai ditulis dalam surat cuti sekolah. Sebagai contoh, sebab sakit adalah salah satu alasan yang paling kerap digunakan. Jika anak anda sakit, anda harus memberitahu sekolah dengan menulis surat cuti. Ini akan memastikan bahawa guru-guru dan sekolah dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk memastikan keselamatan dan kesihatan anak anda.

Keperluan perubatan juga merupakan alasan yang sesuai. Jika anak anda memerlukan rawatan atau pemeriksaan, anda harus memberitahu sekolah dengan menulis surat cuti. Ini akan memastikan bahawa anak anda dapat mendapatkan rawatan yang diperlukan.

Urusan keperluan keluarga adalah alasan lain yang sesuai untuk ditulis dalam surat cuti sekolah. Jika anak anda perlu menghadiri perkahwinan atau kematian dalam keluarga, anda harus memberitahu sekolah dengan menulis surat cuti. Ini akan memastikan bahawa anak anda dapat menghadiri peristiwa keluarga yang penting tanpa terganggu oleh kelas sekolah.

Perjalanan keluar negara juga merupakan alasan yang sesuai. Jika anak anda akan pergi bercuti atau bercuti dengan keluarga, anda harus memberitahu sekolah dengan menulis surat cuti. Ini akan memastikan bahawa anak anda dapat menikmati perjalanan tanpa terganggu oleh tugas sekolah.

Semua alasan di atas merupakan alasan lazim yang sesuai digunakan dalam memohon cuti dari pihak sekolah. Ibu bapa perlu memberikan maklumat yang tepat dan jelas dalam surat cuti sekolah mereka untuk memudahkan proses permohonan. Pastikan untuk mengikuti segala peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh sekolah.

Walaupun terdapat pelbagai alasan yang sesuai ditulis dalam surat cuti sekolah, penting untuk diingat bahawa surat cuti harus ditulis dengan sopan dan bersopan. Juga, pastikan untuk memberikan tarikh sebenar pada mana anak anda akan kembali ke sekolah setelah cuti. Ini akan membantu sekolah untuk merencanakan dengan baik dan mengelakkan sebarang kesukaran.

Format Surat Rasmi Cuti Sekolah

Format penulisan surat cuti sekolah adalah penting untuk diikuti. Surat tersebut digunakan untuk meminta kebenaran daripada pihak sekolah untuk membenarkan anak-anak anda untuk tidak hadir ke sekolah.

Mulakan dengan menyatakan tujuan surat, yang mana ialah meminta cuti sekolah. Sertakan tarikh cuti bermula dan tamat.

Isikan maklumat anak-anak anda, seperti nama, kelas dan nombor pelajar. Sertakan juga nama sekolah dan alamat sekolah.

Tuliskan alasan untuk cuti sekolah. Jangan lupa untuk menyatakan sama ada cuti tersebut adalah cuti sakit atau cuti biasa.

Sertakan juga nama dan alamat ibu bapa atau penjaga anak-anak anda. Sertakan juga nombor telefon yang boleh dihubungi untuk sebarang pertanyaan.

Akhir sekali, tandatangan surat dan sertakan tarikh surat ditulis. Hantarkan surat tersebut kepada pihak sekolah sebelum tarikh yang ditetapkan.

Ingat, format yang betul dan maklumat yang tepat akan memudahkan pihak sekolah untuk membuat keputusan. Jangan lupa untuk menyimpan salinan surat untuk rujukan masa akan datang.


Contoh Surat Cuti Sekolah Dengan Alasan Sakit

Surat cuti sekolah adalah penting bagi memastikan pelajar dapat berhenti daripada menghadiri sekolah kerana sebab sakit. Ini adalah kerana, sekolah perlu mengetahui sebab pelajar tidak hadir dan juga untuk memastikan pelajar memulakan pembelajaran sebaik sahaja sihat kembali.

Dalam artikel ini, kami akan memberikan 2 contoh surat cuti sekolah sebab sakit yang boleh digunakan sebagai panduan untuk anda. Pertama, contoh surat cuti sekolah yang ditulis oleh ibu bapa pelajar. Kedua, contoh surat cuti sekolah yang ditulis oleh doktor.

1. Contoh surat yang ditulis oleh ibu bapa pelajar:

Kepada,
Pengetua Sekolah
Sekolah Menengah Kebangsaan XYZ

Tajuk: Permohonan Cuti Sekolah Anak

Dengan hormatnya,

Saya, [Nama ibu bapa], ibu bapa kepada [Nama pelajar], pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan XYZ, dengan ini memohon cuti sekolah untuk anak saya kerana sakit. Anak saya mengalami demam dan sakit tekak sejak [tarikh]. Doktor telah mengesyorkan agar anak saya berhenti daripada menghadiri sekolah selama [tempoh cuti].

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi saya di nombor telefon [nombor telefon ibu bapa].

Sekian, terima kasih.

Sekian,

[Tandatangan ibu bapa]

2. Contoh surat yang ditulis oleh doktor:

Kepada,
Pengarah Sekolah
Sekolah Menengah Kebangsaan XYZ

Tajuk: Surat Cuti Sekolah Sebab Sakit

Dengan hormatnya,

Saya, [Nama doktor], doktor yang merawat [Nama pelajar], pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan XYZ, dengan ini memberikan surat cuti sekolah kerana sakit. Pelajar tersebut mengalami [penyakit pelajar] dan perlu berhenti daripada menghadiri sekolah selama [tempoh cuti].

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi saya di nombor telefon [nombor telefon doktor].

Sekian, terima kasih.

Sekian,

[Tandatangan doktor]

Contoh Surat Cuti Sekolah Dengan Alasan Urusan Keluarga

Kali ini kami akan menunjukkan 2 format beserta contoh surat rasmi cuti sekolah dengan disertakan alasan berkaitan urusan keluarga.

Format

1. Pertama, letakkan tajuk “Permohonan Cuti Sekolah” di atas surat.
2. Kemudian, tuliskan tarikh di sebelah kiri atas.
3. Di bahagian atas kanan, letakkan alamat dan nombor telefon anda.
4. Di bahagian atas kiri, letakkan alamat sekolah dan nombor telefon sekolah.
5. Di bahagian tengah, tulis perkataan “Kepada” dan letakkan nama guru beserta jawatan guru.
6. Di bahagian bawah, tulis alasan cuti dan tarikh cuti.
7. Akhir sekali, letakkan tandatangan anda dan nama anda.

Contoh Surat 1

Tarikh: 1 Januari 2023
Alamat: No. 12, Jalan ABC, Taman XYZ, 12345 Kuala Lumpur
No. Telefon: 012-345678

Kepada,
Guru Besar,
Sekolah Menengah ABC
Alamat: No. 123, Jalan DEF, Taman GHI, 67890 Kuala Lumpur
No. Telefon: 012-789012

Dengan hormat,

Saya, (nama), pelajar tahun (tingkatan) di Sekolah Menengah ABC, ingin memohon cuti sekolah untuk tempoh (jumlah hari) hari bermula dari (tarikh) hingga (tarikh) kerana urusan keluarga yang penting. Saya berharap dapat mendapat kelulusan dari pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan:
(Nama)

Contoh Surat 2

Tarikh: 1 Januari 2023
Nama: Maryam
Alamat: No. 45, Jalan LMN, Taman OPQ, 11111 Kuala Lumpur

Kepada,
Guru Penolong Kanan,
Sekolah Menengah DEF
Alamat: No. 321, Jalan RST, Taman UVW, 22222 Kuala Lumpur

Dengan hormat,

Saya, Maryam, pelajar tingkatan 5 di Sekolah Menengah DEF, ingin memohon cuti sekolah untuk tempoh 3 hari bermula dari 5 Januari 2022 hingga 7 Januari 2022 kerana urusan keluarga yang penting. Saya berharap dapat mendapat kelulusan dari pihak sekolah.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan:
Maryam

Dalam kedua-dua contoh surat cuti sekolah tersebut, anda dapat melihat bahawa format surat rasmi cuti sekolah adalah sama dan hanya bezanya pada nama, alamat dan alasan cuti sahaja.

Sekiranya anda ingin membuat permohonan cuti sekolah, pastikan anda mengikuti format yang betul dan memberikan alasan yang jelas dan sah. Jangan lupa untuk menyertakan tarikh cuti yang dipohon dan membuat tandatangan di akhir surat.

Leave a Comment