Dari vs Daripada – Perbezaan dan Penggunaan

Dari vs Daripada – Bahasa Melayu kaya dengan ragam, terutama dalam hal sendi kata. Dalam perbincangan bahasa Melayu kali ini, “dari” dan “daripada” adalah antara kata sendi nama yang paling kerap digunakan. Namun, terdapat perbezaan serta penggunaan yang tepat untuk kedua-dua kata ini.

Sehubungan itu, artikel ini bertujuan untuk menerangkan secara terperinci tentang perbezaan dan penggunaan yang sesuai bagi “dari” dan “daripada”. Dalam hal ini, ia akan membantu pembaca memahami dan mengaplikasikan penggunaan “dari” dan “daripada” dengan lebih efisien dalam penulisan dan percakapan sehari-hari.

Oleh itu, mari kita terokai lebih lanjut mengenai perbezaan dan penggunaan dari vs daripada dalam Bahasa Melayu.


Perbezaan antara “dari” dan “daripada”

Sebagai permulaan, kita perlu memahami perbezaan antara “dari” dan “daripada”. Dalam bahasa Melayu, “dari” dan “daripada” merupakan kata sendi nama yang sering digunakan. Walaupun terdapat persamaan, perbezaan utama antara kedua-dua kata ini adalah penggunaannya dalam konteks yang berbeza.

Seperti yang disebutkan, “dari” digunakan untuk menyatakan tempat, masa, dan arah. Formula ATM (A=arah, T=tempat, M=masa) boleh digunakan untuk memahami penggunaan “dari” dengan lebih baik. Contohnya, dalam ayat “Kereta itu datang dari kiri,” perkataan “dari” menunjukkan arah. Sementara itu, dalam ayat “Dari pagi tadi hujan turun,” ia menunjukkan masa.

Sebaliknya, “daripada” lebih luas dalam penggunaannya dan biasanya digunakan untuk menyatakan orang, perbandingan, dan asal kejadian. Contohnya, dalam ayat “Surat itu datang daripada abang,” perkataan “daripada” menunjukkan orang. Dalam ayat “Kek ini lebih sedap daripada biskut itu,” ia digunakan untuk perbandingan. Manakala dalam ayat “Baju ini diperbuat daripada kapas,” ia menunjukkan asal kejadian.

Oleh itu, untuk membezakan penggunaan “dari” dan “daripada,” kita perlu mengingati bahawa “dari” lebih sesuai digunakan dalam konteks arah, masa, dan tempat, manakala “daripada” lebih sesuai untuk orang, perbandingan, dan asal-usul. Dengan memahami perbezaan ini, kita akan dapat menggunakan kedua-dua kata ini dengan lebih tepat dan mengelakkan kekeliruan dalam komunikasi.

Baca juga: Kata Sendi Nama

Contoh penggunaan

Berikut merupakan beberapa contoh penggunaan “dari” dan “daripada” yang lebih terperinci, yang menjelaskan perbezaan antara kedua-dua kata sendi nama ini.

Contoh penggunaan “dari”

 • Anak-anak itu berlari dari taman ke rumah, menunjukkan arah pergerakan mereka.
 • Dia bekerja dari pagi hingga malam, menggambarkan tempoh masa yang dihabiskan.
 • Dari situ, kita dapat melihat puncak gunung, memberikan gambaran mengenai lokasi.
 • Saya menerima surat itu dari abang.
 • Kuih ini diambil dari dapur.
 • Kami belajar dari kesilapan lalu.


Dalam kesemua contoh di atas, “dari” digunakan untuk menunjukkan arah, masa, atau tempat. Perhatikan bahawa “dari” digunakan dalam konteks yang lebih terbatas berbanding “daripada.”

Contoh penggunaan “daripada”

 • Aisyah lebih tinggi daripada adiknya, menunjukkan perbandingan antara kedua-dua individu.
 • Sebuah kad ucapan diterima daripada rakan sekerja, merujuk kepada orang yang menghantar kad tersebut.
 • Bunga itu ditanam daripada benih yang dibeli, menggambarkan asal kejadian sesuatu.
 • Mereka lebih meminati bola sepak daripada bola keranjang.
 • Ini adalah langkah yang lebih baik daripada yang sebelumnya.
 • Ali mendapat markah yang lebih tinggi daripada Ahmad.
 • Saya lebih suka makanan Jepun daripada makanan Cina.
 • Harga buku ini lebih murah daripada buku itu

Dalam contoh penggunaan “daripada,” kita melihat bahawa kata ini digunakan dalam konteks yang lebih luas dan melibatkan orang, perbandingan, atau asal kejadian.

Secara keseluruhan, perbezaan antara “dari” dan “daripada” jelas dalam contoh-contoh yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, kita harus memastikan pemilihan kata yang tepat dalam konteks yang sesuai.

Dengan memahami perbezaan ini, kita akan mampu menghasilkan ayat yang lebih jelas dan tepat dalam bahasa Melayu. Oleh itu, ingatlah contoh-contoh yang telah disebutkan untuk memahami perbezaan antara “dari” vs “daripada” dengan lebih baik.

Kesimpulan

Sebagai penutup, kita perlu memahami perbezaan dan penggunaan “dari” dan “daripada” dalam bahasa Melayu untuk meningkatkan kemahiran berbahasa kita. Dalam konteks arah, tempat, dan masa, kita sepatutnya menggunakan kata “dari” sebagai kata sendi nama yang lebih sesuai. Manakala “daripada” lebih meluas dan digunakan untuk menyatakan orang, perbandingan, serta asal kejadian.

Dengan mempelajari perbezaan ini, kita akan dapat mengelakkan kekeliruan dan salah faham semasa berkomunikasi. Oleh itu, amat penting bagi kita untuk menguasai penggunaan “dari” dan “daripada” dengan betul. Ingatlah, penggunaan kata yang tepat akan membawa kita ke arah penguasaan bahasa Melayu yang lebih baik.

Jadi, setelah meneliti perbezaan dan contoh penggunaan “dari” dan “daripada” dalam artikel ini, kita seharusnya lebih yakin dan berani menggunakan kedua-dua kata ini dengan betul. Akhir kata, semoga pengetahuan yang diperoleh daripada artikel ini membantu kita menjadi penutur bahasa Melayu yang lebih mahir dan berwibawa.

Leave a Comment