Faedah Industri Pelancongan Kepada Negara

Faedah Industri Pelancongan Kepada Negara – Pelancongan adalah penting untuk kejayaan ekonomi kepada kebanyakan negara di seluruh dunia. Terdapat beberapa faedah pelancongan kepada negara. Pelancongan dapat meningkatkan hasil ekonomi, mewujudkan beribu-ribu pekerjaan, membangunkan infrastruktur sesebuah negara, dan menanam rasa perkongsian dan pertukaran budaya antara warga asing dan rakyat negara yang dilawati.

Pelancongan menjana pendapatan untuk pelbagai perniagaan dan mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan. Pada skala global, pelancongan dilihat sebagai salah satu industri terbesar dan paling pesat berkembang di dunia. Trend ini berterusan sepanjang 50 tahun yang lalu.


Menguntungkan Negara

Bilangan pekerjaan yang dicipta oleh pelancongan di banyak kawasan berbeza adalah penting. Pekerjaan ini bukan sahaja membabitkan sebahagian daripada sektor pelancongan tetapi mungkin juga termasuk sektor pertanian, sektor komunikasi, sektor kesihatan, dan sektor pendidikan. Ramai pelancong mengembara untuk mengalami budaya di negara destinasi, tradisi yang berbeza dan gastronomi. Ini sangat menguntungkan restoran tempatan, pusat membeli-belah dan kedai. Negeri Pahang, antara destinasi sangat terkesan oleh pelancongan di Malaysia. Ia mempunyai populasi kira-kira 1.675 juta (banci 2018) orang dan ramai rakyat bekerja di sektor pelancongan. Hasil statistik yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Perlancongan Malaysia bagi tahun 2020, berdasarkan tinjauan yang dilakukan secara dalam talian serta temu ramah secara bersemuka terhadap 12,281 responden, kajian mendapati 30.2% daripada pelancong luar yang datang ke Malaysia telah bercuti ke Pahang iaitu seramai 5.2 juta pelancong diikuti negeri Perak, Selangor, Johor dan Kuala Lumpur.

Penambahbaikan Infrastruktur

Negara yang peratusan besar pendapatannya bergantung kepada industri pelancongan akan melabur banyak dalam infrastruktur negara. Mereka mahu lebih ramai pelancong melawat negara mereka bermakna kemudahan yang selamat dan canggih adalah perlu. Ini membawa kepada jalan raya dan lebuh raya baharu, taman yang dibangunkan, ruang awam yang lebih baik, lapangan terbang baharu, dan mungkin sekolah dan hospital yang lebih baik. Infrastruktur yang selamat dan inovatif membolehkan aliran barangan dan perkhidmatan lancar. Selain itu, penduduk tempatan mengalami peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan pendidikan.

Beberapa bekas tapak bersejarah dan kawasan tanah terbiar telah dipelihara dan dibangunkan semula sebagai tarikan pelancong dan telah diubahsuai supaya boleh digunakan untuk tujuan pelancongan. Pelancongan juga boleh membantu untuk meningkatkan pembiayaan untuk kerja-kerja pengubahsuaian bangunan bersejarah untuk memastikan ia dipelihara untuk generasi akan datang.


Perkongsian Budaya dan Kemahiran

Salah satu faktor pendorong utama untuk melancong adalah untuk bertemu orang-orang baru dan belajar tentang budaya mereka yang berbeza dan pelancongan sering membawa kepada pemahaman yang lebih baik antara orang yang tinggal dalam masyarakat yang berbeza.

Pelancong selalunya akan lebih menghormati gaya hidup orang yang tinggal di kawasan yang mereka lawati. Pelancongan mewujudkan pertukaran budaya antara pelancong dan warga tempatan. Peningkatan pelancongan juga secara tidak langsung menyebabkan komuniti tempatan meningkatkan kemahiran mereka dan meningkatkan status sosial mereka.

Dalam pembangunan pelancongan yang diurus dengan baik, penduduk tempatan digalakkan untuk menjalankan pendidikan dan latihan bagi membolehkan mereka merasai sebahagian daripada pembangunan. Pameran, persidangan dan acara biasanya menarik orang asing. Pihak berkuasa penganjur biasanya mendapat keuntungan daripada yuran pendaftaran, jualan hadiah, ruang pameran dan jualan hak cipta media. Tambahan pula, pelancong asing membawa kepelbagaian dan pengayaan budaya ke negara tuan rumah.

Penumbuhan Industri Baru

Pelancongan merupakan peluang yang baik untuk warga asing mempelajari budaya baharu, tetapi ia juga mewujudkan banyak peluang untuk warga tempatan. Ia membolehkan usahawan muda untuk mewujudkan produk dan perkhidmatan baharu yang tidak akan mampan pada penduduk tempatan sahaja. Lebih-lebih lagi, penduduk mengalami faedah yang datang dengan pelancongan yang berlaku di negara mereka sendiri.

Kesimpulannya sektor pelancongan memberi banyak faedah kepada negara terutamanya sebagai sumber pendapatan dan ekonomi. Ia membantu menggalakkan pemahaman tentang budaya, seni, sejarah, masakan dan orang ramai. Kerana pelancongan, negara mempunyai industri seperti penerbangan, kereta api, hospitaliti, hotel, makanan, dan semua pekerjaan yang dicipta untuk dan dalam setiap industri ini.

Leave a Comment