Hektar ke Ekar

Hektar ke Ekar – Hektar adalah unit ukuran luas yang digunakan secara meluas dalam sistem pengukuran luas tanah. Hektar merupakan satuan metrik yang sama dengan 10,000 meter persegi. Ekar pula adalah unit ukuran luas yang biasa digunakan di Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara lain. Ekar sama dengan 0.404686 hektar atau 4046.86 meter persegi.

Untuk mengubah hektar ke ekar, kita perlu mengalikan jumlah hektar dengan 0.404686. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki tanah seluas 2 hektar, maka luas tanah tersebut adalah 2 x 0.404686 = 0.809372 ekar.

Di Malaysia, hektar dan ekar sering digunakan dalam pengukuran luas tanah pertanian, industri dan perumahan. Oleh itu, sangat penting untuk mengetahui cara mengubah antara hektar dan ekar agar mudah memahami luas tanah yang ingin dibeli atau dijual.

Sebagai contoh lain, jika seseorang ingin membeli tanah seluas 5 ekar, maka dia perlu mengeluarkan wang untuk 5 x 0.404686 = 2.02343 hektar.

Untuk memudahkan perhitungan, anda boleh menggunakan kalkulator hektar ke ekar atau sebaliknya yang boleh didapati di internet. Ini akan membantu anda mengira dengan tepat jumlah hektar atau ekar yang anda perlukan atau yang anda miliki.


Formula Pengiraan Hektar ke Ekar

Untuk mengubah hektar ke ekar, kita perlu menggunakan formula berikut:

Ekar = Hektar x 0.404686

Contoh situasi:

Sebagai contoh, jika seseorang ingin mengetahui berapa ekar yang diperlukan untuk membeli tanah seluas 3 hektar, maka dia boleh menggunakan formula tersebut seperti berikut:

Ekar = 3 x 0.404686 = 1.21406 ekar

Jadi, seseorang tersebut perlu mengeluarkan wang sebanyak 1.21406 ekar untuk membeli tanah tersebut.

Formula ekar ke hektar:

Untuk mengubah ekar ke hektar, kita perlu menggunakan formula berikut:

Hektar = Ekar x 2.47105

Contoh situasi:

Sebagai contoh, jika seseorang ingin mengetahui berapa hektar yang diperlukan untuk membeli tanah seluas 4 ekar, maka dia boleh menggunakan formula tersebut seperti berikut:

Hektar = 4 x 2.47105 = 9.8842 hektar

Jadi, seseorang tersebut perlu mengeluarkan wang bernilai 9.8842 hektar untuk membeli tanah tersebut.

Kedua-dua formula tersebut sering digunakan dalam situasi seperti membeli atau menjual tanah, atau mengira luas tanah yang dimiliki. Dengan menggunakan formula tersebut, anda boleh mengira dengan tepat jumlah hektar atau ekar yang diperlukan atau yang dimiliki.

Selain menggunakan formula tersebut, anda juga boleh menggunakan kalkulator hektar ke ekar atau ekar ke hektar yang boleh didapati di internet untuk memudahkan perhitungan anda. Kalkulator tersebut akan membantu anda mengira jumlah hektar atau ekar yang diperlukan dengan lebih mudah dan cepat.

Contoh Situasi Tukar Hektar ke Ekar

Di bawah ada beberapa contoh untuk membantu anda memahami beberapa situasi di mana hektar dan ekar sering digunakan dan cara mengubah antara kedua-dua unit ukuran tersebut:

 • Pembelian tanah pertanian: Hektar dan ekar sering digunakan dalam pengukuran luas tanah pertanian. Bagi seseorang yang ingin membeli tanah pertanian, ia perlu tahu berapa ekar tanah yang ditawarkan kepadanya. Dengan mengubah hektar ke ekar, ia akan dapat memahami luas tanah yang akan dibeli dan membuat keputusan yang tepat.
 • Penjualan tanah pertanian: Sama seperti pembelian tanah, penjualan tanah pertanian juga memerlukan pengubahan hektar ke ekar. Penjual tanah perlu tahu berapa ekar tanah yang dijual dan menunjukkan jumlah tersebut kepada calon pembeli agar tidak terjadi salah faham tentang luas tanah yang dijual.
 • Perancangan projek perumahan atau industri: Dalam perancangan projek perumahan atau industri, luas tanah yang diperlukan perlu diketahui dengan tepat. Oleh itu, pengubahan hektar ke ekar akan membantu dalam pengiraan luas tanah yang diperlukan untuk projek tersebut.
 • Penilaian harga tanah: Penilaian harga tanah juga memerlukan pengubahan hektar ke ekar. Untuk menentukan harga tanah yang sesuai, perlu diketahui luas tanah dalam ekar dan kemudian dikalikan dengan harga ekar yang berlaku di tempat tersebut.
 • Perbandingan luas tanah: Dalam beberapa situasi, seseorang mungkin ingin membandingkan luas tanah dengan luas tanah lain. Dengan mengubah hektar ke ekar atau sebaliknya, ia dapat membandingkan luas tanah dalam unit yang sama dan membuat keputusan yang tepat.


Sejarah Asal Usul Berkaitan Hektar ke Ekar

Sejarah hektar bermula pada abad ke-17, apabila unit ukuran luas pertama kali diperkenalkan di Prancis. Pada awalnya, unit ukuran tersebut disebut sebagai arpent, yang merupakan nama yang diambil dari kata “arpentage” yang bermaksud “penakar ukur”. Arpent sama dengan 0.85 hektar atau 850 meter persegi.

Selepas Prancis menjadi salah satu negara yang menggunakan sistem metrik, arpent diubahsuai kepada satuan yang lebih mudah dipahami iaitu hektar. Oleh itu, hektar sama dengan 10,000 meter persegi atau 100 arpent.

Hektar kemudian menjadi unit ukuran luas yang sering digunakan di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Walau bagaimanapun, di Malaysia, hektar kurang biasa digunakan berbanding ekar, terutama dalam bidang pertanian.

Ekar pula adalah unit ukuran luas yang biasa digunakan di Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara lain. Asal-usul penggunaan ekar di Malaysia tidak diketahui dengan pasti, namun ia mungkin berasal dari penggunaan unit ukuran luas yang sama di negara-negara Asia Tenggara lain seperti Indonesia dan Thailand.

Walau bagaimanapun, ekar kurang dipakai di negara lain berbanding hektar, yang lebih sering digunakan secara meluas di seluruh dunia. Ini mungkin menyebabkan kekeliruan atau salah faham bagi orang yang tidak familiar dengan ekar atau hektar.

Oleh itu, penting bagi orang yang terlibat dalam pengukuran luas tanah untuk memahami perbezaan antara kedua-dua unit ukuran tersebut dan mengetahui cara mengubah satu unit ke satu yang lain.

Kelebihan dan Kekurangan Antara Hektar dan Ekar

Hektar dan ekar adalah unit ukuran luas yang sering digunakan dalam sistem pengukuran luas tanah. Namun, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan antara kedua-dua unit ukuran tersebut.

Kelebihan hektar:

 • Penggunaan yang luas: Hektar merupakan unit ukuran luas yang digunakan secara meluas di seluruh dunia dalam pengukuran luas tanah pertanian, industri dan perumahan. Oleh itu, hektar lebih mudah diterima dan dipahami oleh orang ramai.
 • Sistem metrik: Hektar merupakan unit metrik yang sama dengan 10,000 meter persegi. Oleh itu, hektar merupakan satuan yang mudah dipahami dan digunakan dalam perhitungan luas tanah.
 • Pemakaian di negara lain: Selain di Malaysia, hektar juga sering digunakan di negara-negara lain sebagai unit ukuran luas tanah. Ini memudahkan perbandingan luas tanah dengan negara lain.

Kekurangan hektar:

 • Penggunaan yang terhad: Hektar hanya digunakan dalam beberapa negara di dunia, termasuk Malaysia. Oleh itu, hektar mungkin tidak dikenali oleh orang di negara-negara yang tidak menggunakan hektar sebagai unit ukuran luas tanah.
 • Pemakaian yang kurang: Di Malaysia, hektar kurang biasa digunakan berbanding ekar, terutama dalam bidang pertanian. Ini mungkin menyebabkan kekeliruan atau salah faham bagi orang yang tidak familiar dengan hektar.

Kelebihan ekar:

 • Penggunaan yang luas: Ekar adalah unit ukuran luas yang biasa digunakan di Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara lain dalam pengukuran luas tanah pertanian, industri dan perumahan.
 • Penggunaan yang biasa: Ekar lebih biasa digunakan daripada hektar di Malaysia, terutama dalam bidang pertanian. Ini memudahkan orang ramai untuk memahami dan menggunakan ekar dalam perhitungan luas tanah.

Kekurangan ekar:

 • Penggunaan yang terhad: Ekar hanya digunakan di beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Oleh itu, ekar mungkin tidak dikenali oleh orang di negara-negara yang tidak menggunakan ekar sebagai unit ukuran luas tanah.
 • Sistem tidak metrik: Ekar bukan merupakan satuan metrik seperti hektar, tetapi ia sama dengan 0.404686 hektar atau 4046.86 meter persegi. Ini mungkin menyulitkan orang yang tidak familiar dengan ekar dalam menggunakannya dalam perhitungan luas tanah.
 • Perbandingan luas tanah: Dalam beberapa situasi, seseorang mungkin ingin membandingkan luas tanah dengan luas tanah lain. Dengan menggunakan ekar, ia mungkin kesulitan dalam membandingkan luas tanah dengan negara lain yang menggunakan hektar sebagai unit ukuran luas tanah.

Semoga penerangan ini membantu anda memahami kelebihan dan kekurangan antara hektar dan ekar sebagai unit ukuran luas tanah.

Soalan Lazim Berkaitan Hektar ke Ekar

Apakah hektar?

Hektar adalah unit ukuran luas yang digunakan secara meluas dalam sistem pengukuran luas tanah. Hektar merupakan satuan metrik yang sama dengan 10,000 meter persegi.

Apakah ekar?

Ekar adalah unit ukuran luas yang biasa digunakan di Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara lain. Ekar sama dengan 0.404686 hektar atau 4046.86 meter persegi.

Bagaimana cara mengubah hektar ke ekar?

Untuk mengubah hektar ke ekar, kita perlu mengalikan jumlah hektar dengan 0.404686. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki tanah seluas 2 hektar, maka luas tanah tersebut adalah 2 x 0.404686 = 0.809372 ekar.

Bagaimana cara mengubah ekar ke hektar?

Untuk mengubah ekar ke hektar, kita perlu mengalikan jumlah ekar dengan 2.47105. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki tanah seluas 5 ekar, maka luas tanah tersebut adalah 5 x 2.47105 = 12.3553 hektar.

Apakah perbezaan antara hektar dan ekar?

Perbezaan utama antara hektar dan ekar ialah definisi dan penggunaan. Hektar merupakan satuan metrik yang sama dengan 10,000 meter persegi dan digunakan secara meluas di seluruh dunia. Ekar pula adalah unit ukuran luas yang biasa digunakan di Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara lain, dan sama dengan 0.404686 hektar atau 4046.86 meter persegi.

Penggunaan Hektar dan Ekar Meluas

Apakah penggunaan hektar di Malaysia?

Di Malaysia, hektar sering digunakan dalam pengukuran luas tanah pertanian, industri dan perumahan. Walau bagaimanapun, hektar kurang biasa digunakan berbanding ekar, terutama dalam bidang pertanian.

Apakah penggunaan ekar di Malaysia?

Ekar adalah unit ukuran luas yang biasa digunakan di Malaysia dalam pengukuran luas tanah pertanian, industri dan perumahan. Ekar lebih biasa digunakan daripada hektar di Malaysia, terutama dalam bidang pertanian.

Apakah penggunaan hektar di negara lain?

Selain di Malaysia, hektar juga sering digunakan di negara-negara lain sebagai unit ukuran luas tanah. Hektar merupakan satuan metrik yang sama dengan 10,000 meter persegi dan digunakan secara meluas di seluruh dunia.

Apakah penggunaan ekar di negara lain?

Ekar hanya digunakan di beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Ekar adalah unit ukuran luas yang biasa digunakan di negara-negara tersebut dalam pengukuran luas tanah pertanian, industri dan perumahan.

Kelebihan dan Kekurangan

Apakah kelebihan hektar?

Kelebihan hektar ialah penggunaan yang luas, sistem metrik yang mudah dipahami dan pemakaian di negara lain.

Apakah kekurangan hektar?

Kekurangan hektar ialah penggunaan yang terhad, pemakaian yang kurang di Malaysia dan kemungkinan kekeliruan atau salah faham bagi orang yang tidak familiar dengan hektar.

Apakah kelebihan ekar?

Kelebihan ekar ialah penggunaan yang luas di Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara lain, serta penggunaan yang biasa di Malaysia, terutama dalam bidang pertanian.

Apakah kekurangan ekar?

Kekurangan ekar ialah penggunaan yang terhad hanya di beberapa negara Asia Tenggara, sistem yang tidak metrik yang mungkin menyulitkan orang yang tidak familiar dengan ekar dalam menggunakannya, serta kesukaran dalam membandingkan luas tanah dengan negara lain yang menggunakan hektar sebagai unit ukuran luas tanah.

Leave a Comment