Jenis Pencemaran Air Di Malaysia

Jenis Pencemaran Air Di Malaysia – Air, elemen asas kehidupan, kini terancam. Di negara kita, Malaysia, kita menyaksikan peningkatan dalam isu pencemaran air. Masalah ini memandu kajian ini, yang secara khusus meneliti pelbagai jenis pencemaran air.

Keadaan ini bukan sahaja membimbangkan, tetapi juga mencabar kelestarian ekosistem dan sumber air kita. Industri dan pertanian, dua sektor utama, telah menjadi punca utama kepada peningkatan ini. Akibatnya, mengkaji jenis-jenis pencemaran air di Malaysia menjadi semakin penting.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kita boleh membina strategi yang lebih efektif untuk menangani cabaran ini. Sebagai masyarakat, kita perlu bersama-sama dalam usaha mengurangkan impak pencemaran air.


Jenis Pencemaran Air Asas

Bagi memahami isu ini dengan lebih mendalam, kita perlu melihat kepada tiga jenis pencemaran air asas. Ini termasuk pencemaran kimia, biologi, dan fizikal. Jelas, setiap jenis pencemaran air ini memiliki ciri-ciri dan sumber yang unik.

Pencemaran kimia adalah sejenis pencemaran air yang terjadi apabila bahan kimia berbahaya dikeluarkan ke dalam sumber air. Biasanya, bahan kimia ini datang dari aktiviti industri dan pertanian. Mengikut laporan Jabatan Alam Sekitar Malaysia, aktiviti industri dan pertanian berkontribusi hingga 60% daripada keseluruhan pencemaran air.

Pencemaran biologi, sebaliknya, berlaku apabila mikroorganisma dan bahan organik lain memasuki air. Jenis pencemaran air ini sering berlaku akibat aktiviti manusia seperti pembuangan sisa yang tidak betul. Bahan-bahan ini boleh membahayakan kesihatan manusia dan juga ekosistem air.


Pencemaran fizikal pula merujuk kepada kehadiran zarah padat, habuk, dan sedimen dalam air. Zarah-zarah ini boleh masuk ke dalam air melalui pelbagai cara, termasuk erosi tanah dan pembuangan sampah. Pencemaran fizikal ini bukan sahaja mengganggu kehidupan akuatik tetapi juga merosakkan kualiti air secara umum.

Secara keseluruhan, setiap jenis pencemaran air ini membawa impak negatif kepada kita dan alam sekitar. Dengan itu, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam tentang setiap jenis pencemaran air untuk melaksanakan langkah pencegahan dan pemulihan yang berkesan.

Pencemaran Kimia

Pencemaran bahan Kimia merupakan suatu isu yang rumit dan serius dalam konteks Malaysia. Perusahaan industri dan pertanian sering menjadi dalang utama masalah ini. Mengikut data Jabatan Alam Sekitar Malaysia, lebih kurang 60% daripada pencemaran air berpunca daripada aktiviti sektor-sektor ini. Pencemaran ini berlaku apabila bahan kimia seperti merkuri, plumbum, dan arsenik dilepaskan ke dalam sumber air.

Sebagai contoh, bahan kimia daripada bahan baja dan racun serangga digunakan dalam sektor pertanian dapat mencemarkan sungai dan tasik. Dalam industri pula, banyak proses pengeluaran melibatkan penggunaan bahan kimia. Bahan-bahan ini seringkali tidak ditangani dengan betul, dan akhirnya terbuang ke dalam sumber air.

Menyusul perkara tersebut, air yang dicemarkan ini mengancam ekosistem sungai serta sumber air minum kita. Secara khususnya, ini membawa kesan buruk terhadap kesihatan manusia. Oleh itu, ia memerlukan pemantauan yang ketat dan tindakan segera untuk menangani masalah jenis pencemaran air kimia di negara kita.

Pencemaran Biologi

Pencemaran biologi, berbeza daripada jenis pencemaran air di Malaysia yang lain, melibatkan kehadiran organisme hidup atau produk mereka di dalam air. Misalnya, mikroorganisma seperti bakteria dan virus boleh mencemar air jika dibuang secara tidak betul. Menurut data Kementerian Kesihatan Malaysia, lebih daripada 4,000 kes penyakit yang berkaitan dengan air, seperti disentri dan tifoid, dilaporkan setiap tahun.

Lagi pun, pencemaran biologi juga merangkumi bahan organik lain seperti tumbuhan dan haiwan mati, najis haiwan, dan sisa pertanian. Bahan-bahan ini boleh mempengaruhi kualiti air dengan merendahkan tahap oksigen, yang seterusnya mengganggu kehidupan akuatik. Selain itu, mereka juga boleh menambah nutrien berlebihan ke dalam air, yang boleh menyebabkan fenomena eutrofikasi. Fenomena ini menimbulkan masalah alga bloom, yang boleh membunuh spesies akuatik lain.

Sebagai tambahan, sampah sarap organik juga boleh menjadi sumber pencemaran biologi. Sampah seperti kulit buah dan sayuran yang dibuang ke dalam air boleh membusukkan dan menghasilkan bahan kimia yang merbahaya. Oleh itu, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya jenis pencemaran air ini.

Pencemaran Fizikal

Pencemaran fizikal merujuk kepada kehadiran zarah padat, habuk, dan sedimen dalam air. Jenis pencemaran ini boleh berlaku akibat aktiviti manusia seperti pembinaan, perlombongan dan pertanian. Lebih teruk lagi, ia juga boleh timbul daripada bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh.

Dalam konteks Malaysia, pencemaran fizikal ini bukan sahaja mencemarkan air, tetapi juga menjejaskan ekosistem air. Sebagai contoh, zarah-zarah yang berada di dalam air boleh mengurangkan kejernihan air. Ini mempengaruhi fotosintesis tumbuhan air dan akhirnya mengganggu keseimbangan ekosistem air.

Malah, sedimen dan zarah padat boleh juga merosakkan habitat ikan dan spesies akuatik lain. Ia merosakkan struktur dan komposisi alam sekitar yang seimbang dan penting untuk kehidupan akuatik. Menurut Laporan Kualiti Air Malaysia 2022, kadar zarah padat telah meningkat sebanyak 30% dalam dekad yang lalu.

Secara keseluruhannya, pencemaran fizikal ini memerlukan perhatian serius. Setiap pihak harus berusaha menjaga dan melindungi sumber air kita dari pencemaran jenis ini.

Kesimpulan

Pencemaran air merupakan masalah yang serius di Malaysia. Di antara jenis pencemaran air yang dikenal pasti, setiap jenis mempunyai impaknya yang tersendiri. Oleh itu, usaha mesti diperhebatkan untuk membasmi masalah ini.

Bagaimanapun, seperti peribahasa “sediakan payung sebelum hujan,” adalah penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan. Kerjasama antara pihak berkuasa, industri, dan masyarakat amat diperlukan.

Air sungai jernih berkilauan,
Jangan biarkan ia menjadi keluhan,
Bersihkan sumber, elak pencemaran,
Untuk generasi akan datang, lindung kelestarian.

Maka dari itu, setiap individu, komuniti dan organisasi perlu bersatu hatti dalam hal ini. Kita harus mencari penyelesaian untuk memastikan air kita bebas daripada jenis-jenis pencemaran yang berbahaya. Hanya dengan itu, kita dapat mewarisi Malaysia yang lebih hijau dan bersih kepada generasi seterusnya.

Leave a Comment