Kepentingan IKS Dalam Membantu Ekonomi Negara

Kepentingan IKS | Industri Kecil dan Sederhana (IKS) memainkan peranan penting dalam memajukan ekonomi negara. Melalui IKS, rakyat berpeluang untuk membuka perniagaan sendiri dan mencari pendapatan. Seiring dengan perkembangan ekonomi negara, kepentingan IKS semakin ditekankan untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Kepentingan IKS dapat dilihat dari pelbagai aspek seperti pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan, peningkatan peluang pekerjaan dan pelbagai lagi. Artikel ini akan membincangkan tentang kepentingan IKS dalam membantu ekonomi negara.


Pengenalan IKS

Industri kecil dan sederhana ialah sektor ekonomi yang melibatkan pengeluaran barangan kilang atau perkhidmatan berkaitan perkilangan oleh perniagaan yang mempunyai kurang daripada 150 pekerja. IKS berperanan sebagai lokomotif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kerana ia menyumbang kepada pembangunan ekonomi tempatan dan meningkatkan taraf hidup rakyat.

Peranan IKS dalam Pembangunan Ekonomi

IKS merupakan sektor ekonomi yang mempunyai potensi untuk memberi sumbangan yang besar dalam pembangunan ekonomi negara. IKS menyumbang sebanyak 38.3% kepada keluaran dalam negara kasar (KDNK) dan menyediakan pelbagai produk yang diperlukan oleh masyarakat tempatan. Selain itu, IKS juga memainkan peranan penting dalam menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dan harga yang berpatutan kepada pengguna.

Peningkatan Pendapatan Rakyat

IKS dapat membantu meningkatkan pendapatan rakyat tempatan. IKS dapat memberikan peluang untuk usahawan tempatan untuk membangunkan perniagaan mereka dan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka masa panjang, peningkatan pendapatan ini akan membantu meningkatkan taraf hidup rakyat tempatan dan mengurangkan jurang kemiskinan.

Pembangunan Ekonomi Tempatan

IKS memberi sumbangan penting dalam membangunkan ekonomi tempatan. Ia membuka peluang kepada golongan rakyat yang kurang berkemampuan untuk membuka perniagaan mereka sendiri dan memperkasa sektor industri tempatan. Selain itu, IKS juga memberi sumbangan kepada negara dalam pembangunan sektor ekonomi.

Peningkatan Pengeluaran Dalam Negara

IKS juga memainkan peranan dalam meningkatkan pengeluaran dalam negara. IKS membolehkan negara menjana lebih banyak pendapatan dalam negara daripada import. Dengan adanya IKS, ia membuka peluang untuk memperkasa sektor industri tempatan.


Peningkatan Peluang Pekerjaan

IKS juga memainkan peranan penting dalam menyediakan peluang pekerjaan. IKS mempunyai keupayaan untuk menghasilkan pelbagai produk dan perkhidmatan yang memerlukan pelbagai kemahiran. Ini bermakna IKS dapat memberikan peluang pekerjaan kepada pelbagai golongan masyarakat, termasuk golongan yang kurang berkemampuan dan golongan belia.

Penjana Pekerjaan dan Mengurangkan Pengangguran

IKS berperanan dalam mencipta peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. Selain itu, IKS juga menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan yang terpinggir. Dengan adanya IKS, ia membuka peluang kepada rakyat untuk mencari pendapatan sendiri dan mengurangkan beban kepada kerajaan dalam menyediakan peluang pekerjaan.

Pembangunan Modal Insan

IKS juga dapat membantu membangunkan modal insan tempatan. IKS dapat menyediakan peluang untuk rakyat tempatan untuk mempelajari kemahiran baru dan meningkatkan kemahiran yang sedia ada. Ini akan membantu memperkukuhkan lagi kemahiran rakyat tempatan dan memastikan mereka mempunyai kemahiran yang relevan dalam menghadapi cabaran dunia perniagaan yang semakin mencabar.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, IKS memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu memajukan ekonomi negara. Kepentingan IKS dapat dilihat dari pelbagai aspek seperti pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan rakyat, peningkatan peluang pekerjaan dan pembangunan modal insan. Tambahan lagi, IKS turut memainkan peranan penting dalam mengurangkan pengangguran, pendapatan negara, meningkatkan pengeluaran dalam negara, dan meningkatkan taraf hidup rakyat.

Oleh itu, pihak kerajaan perlu memberikan sokongan dan bantuan yang mencukupi kepada sektor IKS untuk memastikan sektor ini terus memainkan peranan penting dalam memajukan ekonomi negara. Untuk memastikan keberkesanan IKS, kerajaan perlu melaksanakan pelbagai program sokongan seperti memberi latihan dan kemahiran kepada pengusaha IKS, memberi bantuan kewangan dan memperkenalkan sistem perundangan yang jelas. Dengan adanya sokongan yang mencukupi, IKS dapat berkembang dengan lebih mantap dan memberi kesan positif kepada ekonomi negara.

Leave a Comment