Kertas Kerja Jom Ke Sekolah

Kertas kerja Jom Ke Sekolah merupakan satu inisiatif yang diambil untuk meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah. Melalui program ini, diharapkan murid-murid akan lebih semangat untuk ke sekolah dan mengurangkan jumlah ketidakhadiran.

Kertas Kerja Jom Ke Sekolah merupakan sebuah rancangan yang dibuat oleh pihak sekolah bagi meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah. Ia mengandungi pelbagai aktiviti yang menarik dan bermakna bagi murid-murid, seperti lawatan sambil belajar, permainan dan pertandingan yang menyeronokkan. Program ini bertujuan untuk mengurangkan jumlah ketidakhadiran murid dan memastikan mereka kekal di sekolah.


Kertas Kerja Jom Ke Sekolah penting kerana ia membantu meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah. Ketidakhadiran murid boleh memberi kesan buruk kepada pembelajaran mereka dan mempengaruhi pencapaian akademik mereka. Dengan mengambil inisiatif seperti ini, pihak sekolah dapat memastikan murid-murid hadir ke sekolah dengan lebih kerap dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menyeronokkan.

Format Kertas Kerja Jom Ke Sekolah

Format Kertas Kerja Jom Ke Sekolah adalah penting bagi memastikan rancangan ini berjalan dengan lancar dan mencapai matlamat yang diinginkan. Kandungan Format hendaklah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Antara butiran yang perlu diambil kira ialah aktiviti yang akan dijalankan, tarikh dan masa pelaksanaan, serta peruntukan kos.

Untuk memastikan aktiviti berjalan lancar, pihak sekolah perlu menyediakan jadual yang lengkap bagi setiap aktiviti. Jadual ini hendaklah disediakan sebaik sahaja format Kertas Kerja Jom Ke Sekolah disiapkan. Terdapat beberapa cara untuk menyusun jadual ini, tetapi biasanya ia akan dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti aktiviti utama, makanan dan minuman, dan pengangkutan.

Selain itu, pihak sekolah juga perlu menyediakan butiran kos bagi Kertas Kerja Jom Ke Sekolah. Ini termasuk kos untuk pengangkutan, bayaran masuk tempat lawatan, hadiah untuk pertandingan, dan bekalan makanan. Butiran kos yang lengkap membantu pihak sekolah membuat perbelanjaan secara bijak dan menguruskan dana dengan baik.

Manakala, dalam Kertas Kerja Jom Ke Sekolah, pihak sekolah juga perlu menyediakan butiran tentang objektif program dan manfaat yang akan diperoleh oleh murid-murid. Butiran ini penting bagi memastikan semua pihak memahami tujuan rancangan ini dan memberikan motivasi untuk melaksanakan program ini.

Format Kertas Kerja Jom Ke Sekolah juga perlu memuatkan senarai semak bagi menguruskan program ini dengan lebih teratur. Senarai semak ini boleh memuatkan butiran tentang tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah, seperti pengangkutan dan penyediaan makanan dan minuman. Dengan adanya senarai semak ini, pihak sekolah dapat memastikan semua tugas dilaksanakan dengan baik.

Contoh Kertas Kerja Jom Ke Sekolah

Berikut adalah contoh Kertas Kerja Jom Ke Sekolah yang telah disediakan oleh pihak sekolah bagi meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah. Program ini dijadualkan pada 15 April 2023 di Sekolah Rendah ABC dari pukul 8.00 pagi hingga 2.00 petang.

Program: Jom Ke Sekolah
Objektif: Meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah
Tarikh: 15 April 2023
Masa: 8.00 pagi hingga 2.00 petang
Tempat: Sekolah Rendah ABC

Ahli Jawatankuasa

Pengerusi : (Nama) Pengetua
Naib Pengerusi : (Nama) Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha : Nama
AJK:
Nama 1
Nama 2

Aktiviti:

 • Lawatan sambil belajar ke Taman Botani
 • Pertandingan permainan tradisional
 • Pameran projek sains dan matematik
 • Persembahan seni dan budaya
 • Sesi ceramah motivasi oleh tokoh terkenal


Aktiviti yang akan dijalankan dalam program ini adalah pelbagai dan menarik. Antara aktiviti yang telah dirancang adalah lawatan sambil belajar ke Taman Botani, pertandingan permainan tradisional, pameran projek sains dan matematik, persembahan seni dan budaya, serta sesi ceramah motivasi oleh tokoh terkenal.

Lawatan sambil belajar ke Taman Botani dijadualkan pada pukul 9.00 pagi hingga 11.00 pagi. Dalam lawatan ini, murid-murid akan diberi peluang untuk melihat pelbagai jenis tumbuhan dan binatang yang terdapat di taman botani. Murid-murid akan diberi penerangan tentang spesies tumbuhan dan binatang yang terdapat di sana dan bagaimana ia memainkan peranan penting dalam kehidupan kita.

Pertandingan permainan tradisional akan diadakan pada pukul 11.00 pagi hingga 12.30 tengahari. Pertandingan ini akan mempertandingkan pelbagai permainan tradisional seperti congkak, gasing, batu seremban dan banyak lagi. Tujuan pertandingan ini adalah untuk mengembangkan kemahiran motor kasar dan juga kemahiran sosial murid-murid.

Pameran projek sains dan matematik akan diadakan pada pukul 12.30 tengahari hingga 1.30 petang. Dalam pameran ini, murid-murid akan mempamerkan projek-projek yang telah mereka hasilkan dalam subjek sains dan matematik. Pameran ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada murid-murid untuk memamerkan hasil kerja mereka dan juga memperkukuhkan pemahaman mereka tentang subjek ini.

Persembahan seni dan budaya akan diadakan pada pukul 1.30 petang hingga 2.00 petang. Dalam persembahan ini, murid-murid akan mempamerkan bakat seni dan budaya mereka seperti tarian tradisional, nyanyian lagu rakyat dan teater kecil. Persembahan ini bertujuan untuk mengembangkan bakat seni dan budaya murid-murid serta memperkenalkan kebudayaan negara kita kepada mereka.

Selain itu, sesi ceramah motivasi oleh tokoh terkenal akan diadakan pada pukul 10.00 pagi hingga 11.00 pagi. Tokoh terkenal ini akan memberikan ceramah motivasi kepada murid-murid untuk mengembangkan semangat dan motivasi mereka dalam pembelajaran.

Kos:

 • Pengangkutan: RM500
 • Bayaran masuk Taman Botani: RM50
 • Hadiah untuk pertandingan: RM200
 • Bekalan makanan: RM300

Jumlah kos yang diperlukan untuk menjalankan program ini adalah sekitar RM1050. Kos ini merangkumi pengangkutan, bayaran masuk ke Taman Botani, hadiah untuk pertandingan, dan bekalan makanan.

Manfaat:

 • Meningkatkan semangat murid untuk ke sekolah
 • Menambah pengetahuan murid tentang alam sekitar dan budaya tempatan
 • Meningkatkan kecekapan murid dalam permainan tradisional
 • Menyemai kreativiti dan kemahiran sains dan matematik murid
 • Meningkatkan keyakinan diri murid melalui persembahan seni dan budaya
 • Memberikan inspirasi dan motivasi kepada murid melalui sesi ceramah oleh tokoh terkenal
 • Meningkatkan motivasi dan minat murid dalam pembelajaran
 • Meningkatkan hubungan sosial antara murid dan guru
 • Membantu meningkatkan kemahiran kognitif dan kreativiti murid
 • Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan kehadiran di sekolah
 • Membantu memperbaiki prestasi akademik murid melalui pengalaman pembelajaran yang berbeza dari pembelajaran dalam kelas
 • Memberi peluang kepada murid untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman mereka di luar kelas.

Program Jom Ke Sekolah diharapkan dapat meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah pada tahun 2023 dan juga memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berbeza kepada murid-murid.

Untuk memastikan kejayaan program ini, pihak sekolah telah menjemput ibu bapa dan penjaga murid untuk turut serta dalam program ini sebagai penjaga dan juga untuk memberikan sokongan kepada murid-murid. Selain itu, pihak sekolah juga akan menentukan bilangan peserta yang sesuai untuk setiap aktiviti dan memastikan keselamatan dan kesihatan murid-murid diutamakan sepanjang program berlangsung.

Diharapkan dengan adanya program Jom Ke Sekolah yang menarik dan bermanfaat ini dapat meningkatkan semangat murid-murid untuk hadir ke sekolah dan mengembangkan minat mereka dalam pembelajaran. Semoga program ini berjaya dan dapat diadakan setiap tahun untuk manfaat bersama.

Leave a Comment