Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2023

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2023 | Kertas Kerja Transisi Tahun 1 adalah kertas kerja penting yang berkaitan dengan Program Transisi Tahun Satu di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Program ini merupakan satu program yang amat penting bagi murid yang akan memulakan pendidikan di Tahun Satu.

Menerusi Program Transisi Tahun Satu ini, murid akan dibantu untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran persekolahan secara formal yang berbeza daripada pengalaman tadika. Program ini juga boleh membantu murid berasa seronok untuk belajar dan memastikan murid mempunyai tahap pencapaian yang hampir sama dalam pembelajaran.


Kertas Kerja Transisi Tahun 1 merupakan sebuah dokumen yang menyediakan panduan dan arahan kepada sekolah dan guru untuk melaksanakan program ini dengan berkesan. Selain daripada itu, melalui kertas kerja transisi tahun satu akan memberi peluang kepada guru untuk memahami perbezaan di antara pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk pendidikan tidak formal dan formal. Program ini juga memberi fokus pada pembangunan kemahiran sosial dan emosi murid agar mereka dapat berinteraksi dan bersosial dengan baik dengan rakan sebaya, guru dan kakitangan sekolah.

Antara langkah-langkah yang terdapat dalam kertas kerja transisi tahun satu adalah seperti penilaian awal bagi mengenal pasti keperluan dan tahap murid, persediaan awal bagi memperkenalkan murid kepada persekitaran persekolahan, aktiviti penyeliaan, bimbingan dan sokongan bagi membantu murid menyesuaikan diri, dan banyak lagi.

Matlamat Program Transisi Tahun Satu

Program Transisi Tahun Satu mempunyai beberapa matlamat yang perlu dicapai. Antaranya adalah:

 • Membimbing murid melalui fasa alam tadika kepada alam persekolahan secara formal

  Program ini membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran persekolahan yang berbeza daripada pengalaman tadika. Murid juga akan didedahkan dengan peraturan-peraturan sekolah yang perlu dipatuhi dan mengenali tugas dan tanggungjawab mereka sebagai murid.

 • Menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat

  Murid-murid yang memulakan pendidikan di Tahun Satu biasanya memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran persekolahan baru. Program Transisi Tahun Satu membantu mereka menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dengan lebih mudah dan cepat.

 • Menarik minat murid untuk berasa seronok untuk datang ke sekolah untuk belajar

  Program ini dapat membantu murid berasa seronok dan bersemangat untuk datang ke sekolah untuk belajar. Dengan minat yang tinggi, murid dapat lebih mudah belajar dan memahami pelajaran.

Format Kertas Kerja Transisi Tahun 1

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 perlu mempunyai format yang teratur dan lengkap bagi memudahkan pelaksanaannya. Berikut adalah contoh format yang boleh digunakan:

 1. Latar Belakang
  Menerangkan tujuan dan matlamat program Transisi Tahun Satu.
 2. Objektif
  Menjelaskan matlamat dan objektif program Transisi Tahun Satu.
 3. Pengenalan
  Menjelaskan secara ringkas tentang program Transisi Tahun Satu.
 4. Cadangan Aktiviti
  Merangkumi aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan semasa program, antaranya:

  • Sesi Taklimat
  • Sesi Lawatan
  • Sesi Perkenalan Guru
  • Sesi Pengenalan Kawan-Kawan Baru
 5. Senarai Sumber
  Merangkumi senarai sumber-sumber yang digunakan semasa program.


Contoh Kertas Kerja Transisi Tahun 1

Berikut adalah contoh Kertas Kerja Transisi Tahun 1 yang boleh digunakan sebagai panduan:

Latar Belakang

Program Transisi Tahun Satu bertujuan untuk membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran persekolahan secara formal. Program ini akan membimbing murid-murid yang baru memulakan pendidikan di Tahun Satu untuk memahami peraturan-peraturan sekolah dan mengenali tugas dan tanggungjawab mereka sebagai murid. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memastikan tahap pencapaian murid-murid yang berasal dari latar belakang, pengalaman dan sosio ekonomi yang berbeza adalah hampir sama.

Objektif

Objektif program Transisi Tahun Satu adalah:

 • Membimbing murid melalui fasa alam tadika kepada alam persekolahan secara formal.
 • Menyediakan dan membantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.
 • Menarik minat murid untuk berasa seronok untuk datang ke sekolah untuk belajar.

Pengenalan

Program Transisi Tahun Satu akan dijalankan dalam beberapa sesi yang melibatkan aktiviti-aktiviti yang bertujuan untuk membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran persekolahan dan memupuk minat mereka untuk belajar. Sesi-sesi ini merangkumi taklimat, lawatan, perkenalan guru, dan pengenalan kawan-kawan baru.

Cadangan Aktiviti

Sesi Taklimat

Sesi ini diadakan untuk memperkenalkan program Transisi Tahun Satu kepada ibu bapa dan murid-murid. Ibu bapa akan diberikan maklumat tentang matlamat dan objektif program dan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan. Murid-murid juga akan diberikan penerangan tentang peraturan-peraturan sekolah dan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai murid.

Sesi Lawatan

Sesi lawatan ke sekolah akan diadakan untuk membolehkan murid-murid berkenalan dengan persekitaran persekolahan yang baru. Murid-murid akan diberikan penerangan tentang kemudahan-kemudahan di sekolah seperti kantin, surau, bilik darjah, dan lain-lain.

Sesi Perkenalan Guru

Sesi ini bertujuan untuk memperkenalkan guru-guru kepada murid-murid. Guru-guru akan diperkenalkan dan murid-murid akan diberikan penerangan tentang tugas dan tanggungjawab mereka sebagai guru.

Sesi Pengenalan Kawan-Kawan Baru

Sesi ini akan diadakan untuk membolehkan murid-murid berkenalan dengan kawan-kawan baru mereka di Tahun Satu. Aktiviti-aktiviti yang melibatkan kerjasama dan interaksi antara murid-murid akan dijalankan untuk membina hubungan yang baik di antara mereka.

Senarai Sumber

Senarai sumber-sumber yang digunakan semasa program Transisi Tahun Satu adalah seperti berikut:

 • Buku panduan program Transisi Tahun Satu
 • Bahan-bahan penerangan tentang peraturan-peraturan sekolah
 • Senarai guru-guru yang terlibat dalam program
 • Senarai aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan
 • Senarai kemudahan-kemudahan di sekolah

Program Transisi Tahun Satu adalah program yang sangat bermakna dan berkesan untuk membantu murid mengatasi cabaran semasa proses transisi dari pendidikan tidak formal ke pendidikan formal di sekolah rendah. Dalam program ini, murid akan dibimbing oleh guru-guru yang berpengalaman dan dilatih untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran persekolahan yang baru.

Diharapkan program ini dapat meningkatkan kejayaan akademik murid dan menghasilkan generasi yang lebih berkualiti. Dengan pelaksanaan Kertas Kerja Transisi Tahun 1 yang betul, program ini akan dapat memberi impak positif kepada murid-murid dan komuniti sekolah secara keseluruhan.

Leave a Comment