Mas Kahwin Selangor Terkini

Mas Kahwin Selangor Terkini | Mas kahwin merupakan satu tradisi dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Ia merujuk kepada wang atau harta yang diberikan oleh lelaki kepada wanita semasa perkahwinan.

Di negeri Selangor, mas kahwin telah dinaikkan bermula 1 Januari 2010 kepada RM300 untuk wanita yang belum berkahwin atau janda. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan dengan lebih terperinci mengenai mas kahwin terkini di Selangor dan impaknya kepada wanita Islam.


Pengenalan

Bagi yang masih belum memahami apa itu mas kahwin, ia adalah sejumlah wang atau harta yang diberikan oleh lelaki kepada perempuan semasa berlangsungnya proses perkahwinan. Ia dianggap sebagai satu bentuk tanggungjawab lelaki terhadap pasangannya dalam memenuhi keperluan hidup dan membantu mengukuhkan hubungan perkahwinan.

Mas kahwin adalah satu aspek penting dalam perkahwinan bagi masyarakat Melayu. Ia merupakan satu bentuk tunjuk kasih dan penghargaan kepada wanita semasa perkahwinan. Selain itu ia juga adalah satu bentuk pemberian daripada lelaki kepada wanita sebagai simbolik penghormatan terhadap kebaikan dan keistimewaan wanita tersebut.

Di Selangor, mas kahwin bagi wanita telah mengalami peningkatan pada tahun 2010. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan martabat wanita Islam dan memberikan manfaat kepada mereka yang memerlukan.

Sejarah Mas Kahwin di Selangor

Sebelum kenaikan nilai mas kahwin, nilai mas kahwin bagi wanita di Selangor adalah RM80 untuk yang belum berkahwin dan RM40 bagi yang berstatus janda. Namun, pada 1 Januari 2010, Jawatankuasa Agama Islam Selangor (JAIS) menetapkan kadar minimum mas kahwin sebanyak RM300 bagi wanita yang belum pernah berkahwin iaitu dara mahupun yang pernah berkahwin iaitu janda.

Kenaikan ini turut diperkenan oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Tujuan kenaikan ini adalah salah satu usaha untuk menaikkan martabat wanita Islam pada masa kini. Wanita Islam dianggap sebagai pemegang nilai murni dalam agama Islam, oleh itu, ia adalah penting untuk menghargai mereka dengan menaikkan nilai mas kahwin.

Dalam konteks Selangor, kenaikan ini juga memperlihatkan komitmen kerajaan negeri dalam membantu golongan wanita dalam aspek sosial dan ekonomi.

Kesan Kenaikan Mas Kahwin

Kenaikan nilai mas kahwin ini memberikan manfaat kepada wanita Islam di Selangor. Menurut Pengarah JAIS, Datuk Mohammed Khusrin Munawi, kenaikan ini merupakan salah satu usaha untuk menaikkan martabat wanita Islam pada masa kini.


Wanita kini lebih berdaya saing dan berupaya untuk menjalankan peranan sebagai isteri dan ibu yang cemerlang. Selain itu, kenaikan ini juga memberikan keuntungan kepada wanita yang memerlukan bantuan kewangan semasa perkahwinan.

Sekiranya dilihat dari segi perubahan nilai berbanding negeri lain, peningkatan ini memang ketara. Namun, jika dilihat dari sudut pandang sejarah, nilai mas kahwin yang dianggap sebagai hadiah yang diberikan oleh lelaki kepada wanita sebenarnya sangat bergantung kepada faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan dan sebagainya.

Oleh itu, terdapat juga pandangan yang menganggap bahawa mas kahwin bukanlah sekadar hadiah tetapi ianya juga merupakan satu bentuk tanggungjawab lelaki sebagai ketua keluarga. Kenaikan ini bukan sahaja memberikan manfaat kepada wanita, malah dapat memberi impak yang positif kepada masyarakat negeri Selangor secara keseluruhannya.

Perkara Yang Perlu Diketahui Mengenai Mas Kahwin Terkini di Selangor

Sejak peningkatan ini diperkenalkan, mas kahwin bagi wanita yang belum berkahwin mahupun janda di Selangor adalah sebanyak RM300. Tidak ada lagi istilah wang hantaran kerana ia sudah termasuk dalam perkiraan mas kahwin.

Jadi, nilai m̲a̲s̲ k̲a̲h̲w̲i̲n̲ yang ditetapkan sebanyak RM300 itu termasuklah wang hantaran. Oleh itu, jika seorang lelaki ingin mengahwini seorang wanita di Selangor, dia perlu membayar sekurang-kurangnya RM300 sebagai m̲a̲s̲ k̲a̲h̲w̲i̲n̲.

Kesimpulan

Penting bagi masyarakat untuk memahami bahawa Mas Kahwin bukan sekadar satu wang yang diberikan sebagai bayaran untuk perkahwinan. Tetapi ia juga sebagai satu tanggungjawab sebagai suami yang perlu dilaksanakan sepenuhnya.

Oleh itu, golongan yang ingin berkahwin hendaklah memastikan bahawa mereka memahami dengan jelas tentang perihal ini dan memperlakukan Mas Kahwin sebagai satu perkara yang harus dipenuhi sebagai tanggungjawab mereka.

Secara keseluruhannya, peningkatan harga mas kahwin di Selangor merupakan satu langkah positif dalam usaha memajukan wanita Islam di negeri ini. Dalam masa yang sama, ianya turut memberikan nilai yang lebih tinggi kepada perkahwinan dan meningkatkan martabat wanita dalam masyarakat Melayu. Semoga langkah ini akan memberikan kesan positif dalam jangka masa panjang.

Leave a Comment