Setahun Berapa Hari?

Setahun Berapa Hari? Pertanyaan tentang setahun berapa hari adalah sebuah soalan yang nampak remeh pada sesetengah orang namun pada hakikatnya pertanyaan tersebut ada asasnya memandangkan banyak maklumat yang kita boleh dapati daripada soalan itu.

Mengapa orang bertanya tentang setahun berapa hari? Samada mungkin mereka benar-benar tidak faham apa itu setahun dan bagaimana ia diukur. Atau mungkin mereka hanya bersifat kritis yang mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi lebih daripada biasa.

Setahun adalah satu tempoh waktu yang diukur mengikut bilangan hari. Ia bermula dari satu tarikh yang sama setiap tahun dan berakhir pada tarikh yang sama setahun kemudian.

Namun, jika kita memikirkan tentangnya dengan lebih teliti, kita akan tahu bahawa setahun tidak mempunyai jumlah hari yang tetap. Ia bergantung kepada sistem kalendar yang digunakan.

Kalendar Gregorian, yang paling umum digunakan di dunia, mengandungi 365 hari pada tahun biasa dan 366 hari pada tahun lompat. Namun, ada juga beberapa kalendar lain seperti kalendar Julian dan kalendar Islam yang menggunakan jumlah hari yang berbeza.

Oleh itu, pertanyaan tentang setahun berapa hari tidak mempunyai jawapan yang tetap dan ia bergantung kepada sejauh mana jawapan dapat memuaskan hati orang yang bertanya. Jadi adalah lebih baik sekiranya kita memahami sistem kalendar yang digunakan dan mengukur tempoh waktu dengan menggunakan tarikh yang sesuai bagi merungkaikan jawapan bagi persoalan ini.


Setahun Berapa Hari Mengikut Kalendar Masihi/Gregorian

Setahun merupakan tempoh masa yang diukur dalam jumlah hari mengikut kitaran Matahari. Satu tahun biasanya dikira sebagai 365 hari, tetapi terdapat juga tahun yang merupakan tahun biasa yang terdiri daripada 366 hari. Tahun yang mempunyai 366 hari dikenali sebagai tahun lompat dan terdapat setiap empat tahun sekali.

Di bawah sistem pengiraan kalendar tahun Masihi yang biasa dipakai, setiap tahun yang habis dibahagi dengan empat tanpa sebarang sisa adalah tahun lompat. Ini bermakna bahawa setiap tahun yang memulakan dengan nombor yang habis dibahagi dengan empat, seperti tahun 2020, 2024, dan seterusnya adalah tahun lompat.

Tahun lompat mempunyai satu hari tambahan berbanding tahun biasa iaitu hari ke-366 kerana ia memperlengkapkan suku tahun yang tidak sepenuhnya dalam sistem kalendar kita. Ini bermakna bahawa walaupun setiap tahun yang memulakan dengan nombor yang habis dibahagi dengan empat adalah tahun lompat, tidak semua tahun yang mempunyai 366 hari adalah tahun lompat. Sebagai contoh, tahun 2000 adalah tahun lompat tetapi tahun 1900 bukan tahun lompat. Tahun 1900 bukan tahun lompat kerana ia merupakan tahun kelipatan empat yang habis dibahagikan dengan 100. Namun, tahun 2000 adalah tahun lompat kerana ia merupakan tahun kelipatan empat yang habis dibahagikan dengan 400.

Walau bagaimanapun, sebagai peraturan umum, tahun yang dianggap sebagai tahun lompat adalah tahun yang mempunyai 366 hari. Ini bermakna bahawa jika seseorang bertanya kepada anda berapa hari dalam satu tahun, jawapan yang biasa adalah 365 atau 366 jika tahun tersebut adalah tahun lompat.

Satu Tahun Berapa Hari Mengikut Kalendar Cina/Bulan

Kalendar Cina adalah salah satu kalendar yang digunakan di China. Ia merupakan satu sistem perhitungan waktu berpandukan bulan yang telah digunakan di China sejak zaman dahulu lagi.

Setahun dalam kalendar Cina terdiri daripada 12 bulan dan tiap-tiap bulan mempunyai jumlah hari yang berbeza-beza iaitu 29 atau 30 hari. Jumlah hari dalam setiap bulan adalah seperti berikut:

 • Bulan pertama (Bulan Pertama) – 29 hari
 • Bulan kedua (Bulan Kedua) – 30 hari
 • Bulan ketiga (Bulan Ketiga) – 29 hari
 • Bulan keempat (Bulan Keempat) – 30 hari
 • Bulan kelima (Bulan Kelima) – 29 hari
 • Bulan keenam (Bulan Keenam) – 30 hari
 • Bulan ketujuh (Bulan Ketujuh) – 29 hari
 • Bulan kedelapan (Bulan Kedelapan) – 30 hari
 • Bulan kesembilan (Bulan Kesembilan) – 29 hari
 • Bulan kesepuluh (Bulan Kesepuluh) – 30 hari
 • Bulan kesebelas (Bulan Kesebelas) – 29 hari
 • Bulan keduabelas (Bulan Keduabelas) – 30 hari


Jadi, setahun dalam kalendar Cina mempunyai jumlah hari sebanyak 354 hari. Ini adalah berbeza daripada kalendar barat yang mempunyai jumlah hari sebanyak 365 hari.

Selain itu, kalendar Cina juga mempunyai satu tahun nabi yang terdiri daripada 13 bulan. Tahun nabi ini hanya muncul setiap enam tahun sekali dan ia mempunyai jumlah hari sebanyak 384 hari.

Dengan demikian, setahun dalam kalendar Cina boleh mempunyai jumlah hari sebanyak 354 atau 384 hari. Walaupun begitu, kalendar Cina juga mempunyai tahun-tahun lompat seperti kalendar Gregorian yang kita gunakan. Tahun-tahun lompat dalam kalendar Cina terjadi setiap 4 tahun sekali, dengan menambah satu hari ke dalam bulan ke-2. Jadi, setahun dalam kalendar Cina yang merupakan tahun lompat akan mempunyai 355 atau 356 hari.

Setahun Berapa Hari Menurut Kalendar Islam/Hijri

Kalendar Islam merupakan sistem penanggalan yang digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Berbeza dengan kalendar Barat yang menggunakan sistem penanggalan Masehi, kalendar Islam menggunakan sistem penanggalan Hijrah iaitu berdasarkan perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Sesungguhnya, kalendar Islam adalah salah satu bentuk pengiktirafan kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Islam.

Menurut kalendar Islam, setahun terdiri daripada 12 bulan iaitu Muharram, Safar, Rabi’ul Awal, Rabi’ul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhira, Rajab, Sya’ban, Ramadan, Syawal, Zulkaedah dan Zulhijjah. Setiap bulan bermula apabila terbit fajar pertama pada hari pertama bulan tersebut dan berakhir apabila terbit fajar pertama pada hari pertama bulan seterusnya.

Jumlah hari dalam setiap bulan bergantung kepada pergerakan bulan dan matahari. Sebagai contoh, bulan Ramadan mempunyai 29 atau 30 hari bergantung kepada keputusan terlihatnya (rukyah) anak bulan (hilal) atau digenapkan jika tidak kelihatan. Sementara itu, bulan Muharram pula mempunyai 30 hari.

Jika dijumlahkan, setahun mengikut kalendar Islam mempunyai 354 atau 355 hari. Ini bermakna, setahun Islam lebih pendek berbanding setahun Masehi yang mempunyai 365 atau 366 hari. Namun, umat Islam tidak perlu bimbang kerana kalendar Islam tidak mengalami ketinggalan seperti yang berlaku dalam kalendar Masehi yang perlu menambah 1 hari setiap 4 tahun. Jika dibandingkan dengan kalendar Cina, kalendar Islam lebih kurang sama yang berpandukan Lunar Bulan.

Kesimpulannya, untuk mengetahui berapa hari dalam satu tahun, pertama kita perlu pastikan sama ada orang yang bertanya bersandarkan soalan mengikut kalendar Masihi atau kalendar Cina atau kalendar Hijir, kemudian kita kena pastikan tahun tersebut adalah tahun biasa atau tahun bersandar. Jika tahun tersebut adalah tahun biasa, maka mengikut kalendar Masihi ia mempunyai 365 hari. Sebaliknya, jika tahun tersebut adalah tahun bersandar, maka ia mempunyai 366 hari.

Dengan mengetahui jawapan kepada soalan setahun berapa hari ini, kita dapat mengelakkan kekeliruan dalam mengira jumlah hari dalam satu tahun.

Soalan Lazim Berkait

Berapa hari dalam tahun biasa dalam Kalendar Gregorian?
Jawapan: 365 hari

Apakah tahun lompat?
Jawapan: Tahun lompat ialah tahun di mana bulan Februari mempunyai satu hari tambahan, iaitu 366 hari.

Berapa hari dalam tahun lompat?
Jawapan: 366 hari

Apakah tahun sidereal?
Jawapan: Tahun sidereal ialah masa yang diambil Bumi untuk melakukan satu putaran sekitar matahari. Ia mempunyai 365.25636 hari.

Apakah tahun tropika?
Jawapan: Tahun tropika ialah masa yang diambil Bumi untuk menyelesaikan satu siklus dari 4 musim. Ia mempunyai 365.242189 hari.

Berapa hari dalam tahun di planet lain?
Jawapan: Jumlah hari dalam tahun boleh berbeza untuk planet lain dan bahan cahaya.

Bagaimana Kalendar Gregorian menyesuaikan diri dengan musim?
Jawapan: Kalendar Gregorian menambah satu hari ekstra pada bulan Februari setiap empat tahun untuk menyesuaikan diri dengan musim.

Apakah faktor yang mempengaruhi jumlah hari dalam tahun?
Jawapan: Faktor yang mempengaruhi jumlah hari dalam tahun termasuk jenis tahun, orbit Bumi dan planet lain, serta jenis kalendar yang digunakan.

Apakah jenis tahun yang digunakan di negara anda?
Jawapan: Di Malaysia, kalendar Gregorian digunakan.

Itulah beberapa soalan lazim beserta jawapannya yang berkaitan dengan “setahun berapa hari”. Namun, jangan lupa bahawa jawapan ini boleh berbeza berdasarkan jenis tahun yang digunakan dan planet yang diambil kira.

Leave a Comment