Keunikan Suku Kata Terbuka dalam Bahasa Melayu

Suku kata terbuka adalah salah satu topik yang penting dalam pembelajaran bahasa Melayu. Suku kata merupakan unsur terpenting dalam membentuk perkataan. Terdapat dua jenis suku kata iaitu suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri dengan huruf vokal dan ini membawa kepada pengucapan yang lebih panjang dan jelas.

Dalam artikel ini, kita akan mengupas lebih lanjut tentang suku kata terbuka. Pertama sekali, kita akan membincangkan pengertian s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ dan bagaimana ia mempengaruhi pengucapan perkataan. Kedua, kita akan membincangkan contoh perkataan yang mempunyai s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ dalam bahasa Melayu.


Apa itu Suku Kata Terbuka?

S̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ bermaksud bahagian perkataan yang mempunyai huruf vokal A, E, I, O, U pada bahagian hakhirnya. Oleh itu, apabila seseorang membaca perkataan dengan suku kata terbuka, pengucapannya akan kedengaran lebih jelas dan panjang. Ini berbeza dengan suku kata tertutup di mana vokal pada suku kata tersebut ditutup dengan konsonan. Oleh itu, pengucapan suku kata tertutup adalah lebih pendek dan cepat.

Contoh perkataan yang mempunyai s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ dalam bahasa Melayu termasuklah perkataan “aku”, “abi”, “eka”, “ubi”, “uli” dan lain-lain. Apabila perkataan-perkataan ini dibaca, vokal pada s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ adalah lebih jelas dan panjang. Ini membawa kepada pengucapan perkataan yang lebih jelas dan mudah difahami.

“S̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ juga boleh dikenalpasti dengan adanya vokal yang dibunyikan secara panjang.”

Dalam pembelajaran bahasa Melayu, pemahaman tentang s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ ini adalah sangat penting. Ia memudahkan dalam memahami ejaan perkataan, membina perkataan yang betul dan mudah difahami, serta meningkatkan kemahiran dalam berbahasa Melayu. Oleh itu, setiap pelajar perlu mempelajari dengan teliti tentang s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ dan bagaimana ia mempengaruhi pengucapan perkataan.

Contoh suku kata terbuka dalam bahasa Melayu

Suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri dengan huruf vokal. Dalam bahasa Melayu, terdapat banyak contoh perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Berikut adalah beberapa contoh perkataan yang mempunyai suku kata terbuka:

 1. a-ku
 2. la-ri
 3. ka-mu
 4. me-ja
 5. pu-ra
 6. si-la

Perkataan “aku” adalah s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ yang diakhiri dengan huruf vokal “u”. Selain itu, perkataan “la-ri” juga mempunyai s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ di akhirnya iaitu huruf “i”. Begitu juga dengan perkataan “ka-mu” yang mempunyai s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ pada huruf “u” di dalamnya.

Perkataan “me-ja” juga mempunyai s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ pada huruf “a” dan “pa-ku” pada huruf “u”. Manakala perkataan “si-la” mempunyai s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ pada huruf “a” dihujungnya.

Oleh kerana s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ ini merupakan suku kata yang diakhiri dengan huruf vokal, maka pengucapan huruf vokal pada s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ lebih panjang berbanding suku kata tertutup. Ini menjadikan pengucapan perkataan dengan s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ menjadi lebih jelas dan terang.

Perkataan yang mempunyai s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ juga lebih mudah untuk dibaca dan dieja. Ini kerana vokal pada s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ jelas dan mudah dikenali. Sebagai contoh, perkataan “ra-sa” lebih mudah untuk dibaca dan dieja berbanding perkataan “re-se-pi”.


Keistimewaan

Suku kata terbuka mempunyai keistimewaan tersendiri. Antara keistimewaan s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ ialah:

 • Suara vokal di dalam s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ lebih panjang berbanding suku kata tertutup. Ini menjadikan pengucapan perkataan dengan s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ lebih jelas dan terang.
 • S̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ memudahkan dalam membaca dan mengeja perkataan. Ini kerana vokal pada s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ jelas dan mudah dikenali.
 • Perkataan dengan s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ lebih mudah diingat dan dikenali. Ini disebabkan oleh bunyi vokal yang jelas dan terangkai dengan baik dalam satu perkataan.

Kepentingan mempelajari suku kata terbuka

Mempelajari s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ dalam bahasa Melayu mempunyai pelbagai kepentingan. Antara kepentingannya ialah:

 • Membantu dalam memperbaiki ejaan perkataan. Dengan memahami s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲, seseorang boleh mengenalpasti dengan mudah ejaan perkataan.
 • Membantu dalam membina perkataan yang betul dan mudah difahami. S̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ boleh membantu seseorang dalam membina perkataan yang jelas dan mudah difahami.
 • Meningkatkan kemahiran dalam berbahasa Melayu. Dengan mengenali s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲, seseorang boleh meningkatkan kemahiran dalam berbahasa Melayu dan lebih yakin ketika bercakap atau menulis dalam bahasa Melayu.

Baca juga: Kata Sendi Nama

Kesimpulan

Suku kata terbuka merupakan satu elemen yang penting dalam bahasa Melayu. Memahami contoh perkataan yang mempunyai s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ dalam bahasa Melayu adalah penting kerana ia dapat membantu seseorang dalam memperbaiki ejaan perkataan dan membina perkataan yang betul dan mudah difahami.

Selain itu, dengan memahami contoh s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ dalam bahasa Melayu, seseorang juga dapat meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu. Ini kerana s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ mempunyai keistimewaan tersendiri seperti pengucapan yang lebih jelas dan mudah dikenali. Oleh itu, dengan memahami s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲, seseorang dapat lebih yakin ketika bercakap atau menulis dalam bahasa Melayu.

Kesimpulannya, memahami contoh s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ dalam bahasa Melayu adalah penting kerana ia dapat membantu seseorang dalam memperbaiki ejaan perkataan, membina perkataan yang betul dan mudah difahami, serta meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu. Oleh itu, seseorang seharusnya mempelajari dan mengamalkan pemahaman mengenai s̲u̲k̲u̲ k̲a̲t̲a̲ t̲e̲r̲b̲u̲k̲a̲ dalam bahasa Melayu bagi mengukuhkan lagi kemahiran bahasa Melayu mereka.

Leave a Comment